Det er enda ikke kamp om parkeringsplassene på Liland skole.