Dette bilde ble brukt i en av kampanjene til MA-ungdom mot fyllekjøring. Foto: MA-ungdom