Slik skal CV-en din se ut nå

Publisert:14. mars 2019Oppdatert:14. mars 2019, 11:06
- Jeg liker det jeg gjør på og det hjelper, forteller Martin Horgen, som vier mye av tiden sin til å være aktiv i forskjellige organisasjoner utenom studiene sine. Foto: privat

Dagens CV bør inneholde mer enn bare utdanning. - Engasjement utenom studiet kan være helt avgjørende, forteller BI-studenten Martin Horgen.

Martin Horgen (21) studerer entreprenørskap ved BI, men det er hans engasjement i organisasjoner utenom studiene som tar opp mesteparten av tiden hans. Han er eksternansvarlig i BI Studentsamfunn Bergen (BIS), leder i Start BI, nestleder i BIS Asset Management, styremedlem i Studentbemanning og har deltidsjobb i DnB.  

– Som regel er jeg aktiv 12 timer eller mer hver dag, forteller Horgen. 

Engasjement gir større sjanse for jobb

Horgen forteller at han tror engasjement i aktiviteter utenom studiet kan være helt avgjørende i arbeidslivet. Da legger han særlig vekt på erfaringen man tilegner seg ved å være aktiv i organisasjoner som kan knyttes opp mot studiet. 


Horgen startet i de ulike aktivitetene av forskjellige årsaker, men sier at fellesnevneren er hans motivasjon for å tilegne seg mest mulig kunnskap. Foto: privat

– Hvis man går rett fra studier og ut i jobb, så får man jo aldri prøvd ut den teorien man har lært på studiet. Men hvis man klarer å anvende teorien i en jobb mens man går på studiet, før man går ut i arbeidslivet, så er man mye mer forberedt på hvordan man skal bruke det man faktisk har lært.

Videre legger han til: 

– Det er fint og flott at man kan masse, men hvis man ikke vet hvordan man skal bruke det man kan, så er det jo ingen nytte. 

Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i bemanningsselskapet Manpower, er enig med Horgen. Hun sier at det er større sjanse for å få relevant jobb, dersom man har erfaring fra studietiden. 

– Det blir sett på som veldig positivt for arbeidsgivere at man har engasjert seg i andre ting enn studiet. 

Hun forteller at det første de ser på når de mottar en søknad er selve oppsettet av CV-en, deretter er det arbeidserfaring eller verv og til sist er det utdannelsen. 

Kandidatundersøkelsen viser en klar sammenheng

Ny statistikk underbygger nettopp det Horgen og Monsen sier. Tidligere i år ble resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2018 presentert. Denne undersøkelsen har som mål å gi svar på hvordan de nyutdannede gjør det på arbeidsmarkedet. 

Et av hovedfunnene fra denne undersøkelsen viser nemlig at det er tydelige tendenser til at kandidater som bedrev flere aktiviteter under studietiden i større grad endte opp med relevant arbeid etter avsluttede studier. 


Kandidatundersøkelsen retter seg mot tidligere studenter ved utdannelsesinstitusjonene i Bergen og på Vestlandet.

Tabellen viser at 68 prosent av de kandidatene som ikke gjorde noe ekstra utenom studiene har relevant arbeid, sammenlignet med 95 prosent for de som var engasjert i hele seks aktiviteter utenom studiene. 

Med aktiviteter menes blant annet jobb utenom studiene, verv i organisasjon eller frivillig arbeid. 

Horgen forteller at han mener han lærer mer av ekstraaktivitetene han er med på, enn av studiet. 

– Men selvfølgelig supplerer det jeg lærer på studiet alt det andre jeg gjør. 

- Sett spillerfaring på CV-en


Konserndirektør i Manpower, Sølvi Spilde Monsen, forteller at de ser at engasjement utenom studiene gir større sannsynlighet for jobb. Foto: Manpower

Selv om Monsen er tydelig på at engasjement i aktiviteter utenom studiet bidrar til å skape en mer komplett CV, mener hun likevel at det er andre faktorer som er viktig når man søker jobb. Blant annet nevner hun at man bør sette spillerfaring på CV-en, dersom man har dette. 

– Vi anbefaler folk og sette spillerfaring på CV-en. Vi ser at de med spillerfaring er gode i engelsk, er flinke til å planlegge og gode til å samarbeide. 

Manpower har startet kampanen “”. Dette går ut på at de har endret registreringsskjemaene sine, slik at alle som oppretter profil hos Manpower blir eksponert for spillerfaring som et element på lik linje med arbeidserfaring, språk eller referanser.

Samtidig trener de alle sine rekrutterere til å gjenkjenne gaming-skills som kan overføres til jobblivet. 

– Vi ser at det er verdier i spillerfaring vi kan bruke i arbeidsmarkedet, forteller Monsen.