– Slett arbeid av DNS

Publisert:15. mars 2019Oppdatert:20. mars 2019, 16:48
Forfatter Eivind Riise Hauge har tidligere skrevet en roman, sakprosa og novellesamlinger. I fjor utga han skuespillet "ROP", og skriver nå på et nytt stykke. – Som forfatter ønsker jeg å være i bevegelse. På den måten kan jeg forandre, og utvikle meg, sier han.

Da Eivind Riise Hauge sendte inn skuespillet sitt “ROP” til Den Nationale Scene, fikk han ingen tilbakemelding på stykket, og kun generelle vurderingskriterier til svar. – Må bare beklage, sier teatersjefen

I fjor utga forfatter Eivind Riise Hauge skuespillet ”ROP”, som tar for seg temaene rus og psykiatri. I stykket skildres en vanlig arbeidsdag på et botiltak for psykisk syke med et rusproblem, der problematikken rundt mangelfull behandling står sentralt i skuespillet.

Det har imidlertid ikke vært enkelt å få satt opp stykket. Da han sendte det inn til Den Nationale Scene (DNS) fikk han ingen tilbakemelding på stykket, utover at de ikke hadde plass på programmet.

Dette synes han er slett arbeid fra DNS.

– Da jeg spurte - etter lang tid og flere purringer - om hva de tenkte om stykket, hadde jeg en klar fornemmelse av at det ikke hadde blitt lest. I stedet fikk jeg en liste med helt generelle vurderingskriterier, og ikke ett eneste ord om selve stykket, opplyser Hauge.

– Må beklage til Hauge

Teatersjef på DNS, Agnete Gullestad Haaland, lover at stykket har blitt lest.


Teatersjef på Den Nationale Scene, Agnete Gullestad Haaland. Foto: Fredrik Arff.

– Jeg kan ikke svare på hvor mange som har lest det, men jeg kan si at alle skuespill som blir sendt inn til oss blir lest. Det kan være flere grunner til at vi ikke ønsker å sette opp et skuespill, for eksempel at det ikke passer inn i vårt program, sier hun.

Haaland forteller videre at hun er inne i sitt siste år som teatersjef, og at programmet for 2019 stort sett var klarlagt i fjor da ”ROP” ble sendt inn.

– Jeg må bare beklage til Hauge for at tilbakemeldingene vi ga var mangelfulle. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å svare med utfyllende informasjon til alle skuespill som blir sendt inn.

Hun er tydelig på at norsk samtidsdramatikk blir satset på av DNS.

– Vi skal ha 8-10 urpremierer her i Bergen i 2019, så det er helt klart et satsingsområde for oss. Vi mener selv at vi er et teater som er dristige på utvelgelse av skuespill, forklarer Haaland.

– Ekstremt vanskelig å bli satt opp

Hauge forteller derimot at det er vanskelig for nye norske samtidsdramatikere å bli satt opp i Bergen.

– Da jeg gikk på Skrivekunstakademiet i Bergen advarte Cecilie Løveid, som underviste i dramatikk, klassen om å skrive skuespill fordi det er så vanskelig å bli satt opp, sier han. 

Dette bekrefter Løveid. 


Dramatiker, lyriker og forfatter, Cecilie Løveid. Foto: Helge Skodvin/Kolon forlag.

– Jeg har valgt å bevisstgjøre elevene på Skrivekunstakademiet om at det er ekstremt vanskelig å få antatt skuespill. Man må nok være veldig heldig om man får antatt et skuespill uten å være inne i varmen til teateret fra før, forteller hun. 

– Det er ofte slik at teatrene finner prosjekter selv, og leter etter folk som kan gjøre dem. Det forutsetter nok at man er litt kjent i teatermiljøet fra før. 

Hun er selv en av Norges mest spilte samtidsdramatikere i dag. 

– Jeg kan love deg at jeg har måttet kjempe for å komme inn i varmen. Man må være ekstremt dedikert, og da får man det nok til også, sier hun. 

Hauge forteller at han ikke har mistet motet av avslaget fra DNS. Han er i dialog med et annet teater om å sette opp ”ROP”, og skriver i tillegg på et nytt skuespill.

– Mennesker dør altfor unge 

Tidligere har Hauge skrevet flere novellesamlinger, en sakprosabok og en roman. Med bakgrunn fra å arbeide med mennesker som både har psykiske og rusrelaterte problemer, falt det han naturlig å skrive om problematikken.

– Det har vært et vanskelig prosjekt å jobbe med, men jeg ønsket å skrive om det fordi det er en neglisjert gruppe i samfunnet som ikke får tilstrekkelig hjelp. Det er mennesker som dør altfor unge, og det finnes få solskinnshistorier innenfor feltet.

I forrige uke holdt han et foredrag om hvordan det er å skrive om og jobbe innenfor psykiatri, på Bergen Offentlige Bibliotek. Fra scenen gikk han blant annet inn på hvordan støtten han fikk fra Dramatikkens hus hjalp han i utviklingen av ”ROP”.

– Det var en utrolig interessant erfaring. Å høre profesjonelle skuespillere fremføre skuespillet mitt, og samtidig endre på noen av setningene og ordene underveis, var en veldig verdifull måte å arbeide på.

– For eksempel hadde jeg nok litt for mange sceneanvisninger i det første utkastet, og da sa skuespiller Kai Remlov ”stryk det, dette er min jobb!”. Det er i det øyeblikket skuespillerne utvikler teksten selv, det blir levende, sa han fra scenen.