Hockeyforbundet nekter kvinner å takle

Publisert:14. mars 2019Oppdatert:14. mars 2019, 14:47
Bergen Ishockeys kvinnelag. FOTO: Tor Farstad

En regel i kvinnehockey forbyr spillerne å takle hverandre. Til tross for år med kritikk og oppmerksomhet i media er Norges Hockeyforbund klare på at regelen er til det beste for sporten.

Den kontroversielle regelen som forbyr kvinner i hockey å takle hverandre har blitt debattert med jevne mellomrom de siste årene. NRK, Aftenposten, TV 2, Nettavisen og flere andre har omtalt saken. Etter et 2018 fylt av likestillingssaker og kvinnekamper har det kanskje aldri vært hetere å belyse et slikt tema.

For er det rett at kvinner ikke får drive idretten på lik linje som menn?


Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide tror ikke regelendring er rett vei å gå for å gi kvinnehockeyen i Norge et løft. FOTO: NIHF

– Det er flere årsaker som gjør at forbundet står på sitt om å beholde regelen slik den er i dag, sier generalsekretær for Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

Han forteller at henvendelsene de har fått om regelendring baserer seg på prinsipielt grunnlag, heller enn hva regelen faktisk innebærer og betyr for sporten.

– Vi er redd for at å endre regelen vil gå ut over rekrutteringen og klubbenes evne til å stille lag. Slik det er i dag kan jenter helt ned til 14 år spille på seniornivå hos damene. Det er mulig fordi regelen forbyr harde taklinger. Dersom vi skulle tillatt taklinger måtte vi økt aldersgrensen for å unngå for stort fysisk skille, og det ville rammet klubber som er helt avhengige av påfyll fra yngre rekker.

– Uttalelsene til forbundet er feige

Hockeyspiller for Bergen Ishockey Christine Berger (27) er ikke tilfreds med kommentarene til generalsekretæren.

– Uttalelsene til forbundet er feige. De gjemmer seg bak noe. Å bruke rekruttering som argument for å beholde regelen forstår jeg ikke helt. De tillater taklinger i guttehockey, og der er jo ikke rekrutteringen spesielt dårlig? Det er ikke der utfordringene rundt rekruttering ligger.

Likevel forteller Berger at hun heller vil se en endring i tolkningen av regelen, fremfor å endre regelen i seg selv.

– Den største utfordringen vi opplever i dag er den ulike tolkningen som praktiseres blant dommerne. Innad i Norge er det et enormt sprik, både mellom divisjonene, men også mellom hver enkelt dommer. Noen dommere tillater en del, andre tillater ingenting. Det gjør det vanskelig for oss.

– I tillegg trenger du ikke se lenger enn til Sverige for å oppleve en helt annen tolkning av regelen. Svensk damehockey er mye tøffere enn norsk. Det er den også i de store hockeylandene USA og Canada, og flere andre store hockeynasjoner.

Ikke opplevd et klima for å endre regelen

Et annet argument han legger til grunn for at regelen forblir slik den er i dag er mangel på et unisont press fra det kvinnelige hockeymiljøet.


Cathrine Berger (til venstre) etterlyser en mildere tolkning av takleregelen, slik de har i de store hockeynasjonene. FOTO: privat

– Vi har i utgangspunktet ikke noe i mot å endre regelen. Men vi opplever ikke at det er nok press fra kvinnene om å endre regelen. Det har vært noen forsøk fra Hamar, men ikke stort nok til at vi velger å sette fokus på det. Det er andre kamper vi mener er viktigere å kjempe for å fremme kvinnelig hockey.

Eide refererer til Hamar og hockeylaget Storhamar når han forteller om forsøkene om regelendring. Saken ble blant annet dekket av NRK, og med seg på laget den gang fikk klubben seniorkonsulent i Likestillingssenteret på Hamar Frøydis Sund. Hun fortalte at Hockeyforbundet burde lytte til jentene, og at det ikke ligger noen idrettsmedisinske eller biologiske årsaker som kan forsvare regelen.

– Det er ikke riktig at det er dette som ligger bak regelen. Vi følger et internasjonalt regelverk, som per i dag ikke tillater taklinger. Det blir vanskelig dersom vi åpner for taklinger i Norge, og så må ut og konkurrere på andre vilkår i utlandet. Det vil bare skade norsk hockey.

Hva tenker du om at generalsekretæren ikke opplever et unisont ønske i det kvinnelige hockeymiljøet om endring?

– Det er jo ikke sant. Vi har prøvd flere ganger, men det eneste vi får som svar tilbake er at de forholder seg til det internasjonale regelverket, sier Berger.

Generalsekretæren stiller seg uforstående til Bergers svar.

– Jeg lurer veldig på hvilke kanaler de går gjennom, hvem de har tatt det opp med. Men det er interessant hvilke tiltak hun mener er gode. Det viktigste for oss er å fremme og heve norsk hockey. Hun må gjerne mene at det er til det beste for kvinnelig hockey, men vi tror ikke det er der kampen ligger. Et dokument med forslag til regelendringer sendes ut til alle klubber på mandag, da får de en gylden mulighet. Men så langt har vi ikke mottatt noen henvendelser vedrørende akkurat den regelen.

– Det har vært oppe ved flere møter, blant annet tidligere årsmøter i forkant av sesonger der alle klubbene og forbundet har deltatt. Det er riktignok noen år siden jeg personlig har engasjert meg like mye i debatten, svarer Christine Berger.