Unge Venstre-leder: NRK overdriver

Publisert:13. februar 2019Oppdatert:8. mars 2019, 15:21
August Simonsen. Foto:Pressefoto

Leder i Unge Venstre Bergen er kritisk til NRKs dekning av misnøyen innad i partiet.

August Simonsen, leder i Unge Venstre Bergen kjenner seg ikke igjen i misnøyen mot partileder Trine Skei Grande, og stiller seg bak henne og partiledelsen.

– Mitt inntrykk er at konflikten som media presenterer er veldig overdreven. Enkelte har vist misnøye, men personlig har jeg sett veldig lite av dette såkalte indre opprøret som NRK omtaler.

Sånn han ser det er de aller fleste i Venstre trygge på Trine Skei Grande som leder for Venstre, og stoler på partiledelsen generelt. Han forteller at han har forståelse for at NRK ønsker å skrive om saken, og at de har rett til å skrive kritisk journalistikk, men at etter hans mening er konflikten noe overdrevet.

Nrk skrev 13 Januar 2019 saken , Simonsen påpeker at dersom man går inn og leser saken og statistikkene de referer til, så viser det at det bare er en liten andel som er misfornøyd med Grande som leder.

Kun en liten andel

Håvard Grønli. Foto: Pressefoto

– Alle partimedlemmer har selvfølgelig rett til å si ifra om de er misfornøyde og jeg skjønner frustrasjonen som kommer etter dårlige meningsmålinger, men det er kun en liten andel som er kritiske til Trine som leder. Jeg tror hun sitter trygt som partileder frem til den dagen hun selv velger å gå av.

For Simonsen virker det som at da NRK først dekket saken, og skrev om kritikken fra lokalpolitiker i venstre Bjørn Mathisen, hadde de prøvd å finne en sak, og ringt rundt for å finne noen som er kritiske. Den virkeligheten de skisserer, kjenner han seg ikke igjen i.  

– For to uker siden var det avholdt fylkeårssmøte i Venstre i Sogn og Fjordane og Hordaland, hvor både Bergen og distriktene var godt representert. Det var ingen som gikk på talerstolen som uttrykte et ønske om å bytte ut ledelsen, jeg hørte heller ikke noe om dette i de uformelle settingene.  

Nrk: -  Uenige i kritikken

Reportasjeleder Håvard Grønli i Økonomi- og politikkredaksjonen i NRK sier i en kommentar til ByMag at de er uenige i kritikken. Han mener at de ikke bevisst han gått ut for å lete etter mennesker i partiet som er misfornøyde, men at de har kontinuerlig dialog med partimedlemmer, og at flere av disse har uttrykt misnøye med partiledelsen.

– Det er politisk relevant å skrive om misnøyen i partiet. Jeg er enig i at det er en minoritet i partiet som er misfornøyde, men at dette er en såpass stor og viktig minoritet av partimedlemmer at det er viktig at NRK dekker og skriver om denne saken.

Fornøyd med Trine

August Simonsen ser ingen grunn til å bytte ut Trine som leder i Venstre.

– Hun har faktisk fått oss over sperregrensen to valg på rad, og jeg er sikker på at hun og ledelsen kan klare det igjen til neste valg. Jeg har full tillit til Trine og at hun vil klare å få oss over sperregrensen.