Her må begge kjønn spille på lag

Publisert:14. februar 2019Oppdatert:15. februar 2019, 11:07
BSI Rumpeldunk har begge kjønn på laget.

Rumpeldunk er den eneste kontaktsporten i verden der både kvinner og menn spiller på samme lag. Den er basert på fiksjon.

I en verden der kvinner vanligvis tjener mindre enn de fleste menn i idrett, og langt mindre kan konkurrere mot hverandre, virker det som fantasi at både kvinner og menn kan spille på samme lag. Det er det kanskje også. Rumpeldunk er basert på den fiksjonelle sporten «quidditch» fra Harry Potter-universet, og er den eneste kontaktsporten i verden der alle lag må bestå av både kvinner og menn, ifølge International Quidditch Association.

På banen skal det alltid være syv spillere på hvert lag, og av disse kan det ikke være mer enn fire av samme kjønn. Kjønnsbalansen mener Quentin Lemaître, hovedtrener på BSI Rumpeldunk er bra.

– I rumpeldunk er det såpass mange posisjoner, så det er fint at man kan ha forskjellige folk slik at man kan utnytte deres sterke sider.

– Rumpeldunk har nemlig fire forskjellige posisjoner. Disse består av én målmann, tre jagere, to knakkere og én speider, og disse har alle forskjellige oppgaver.

– Du kan sammenligne det litt med håndball og kanonball, sier assistenttrener Sigurd Tollåli. – Jagerne skal kaste sluffen (volleyball) i mål, mens knakkerne skal kaste klabbene (kanonballer) på jagerne.

– I det 17 minuttet kommer også gullsnoppen ut på banen. I Harry Potter er dette en forhekset kule som flyr rundt både i og utenfor banen. I virkeligheten er det en nøytral person kledd i gult, som har en sokk med en tennisball hengende i bukselinningen. Ett minutt senere kan speiderne starte spillet, og deres oppgave er å få tak i sokken.


Hovedtrener Quentin Lemaître observerer laget.

Bortsett fra ett unntak pleier det ikke være et bestemt mønster for hvilket kjønn som har hvilken posisjon, ifølge Lemaître.

– Det er stort sett ganske balansert, men det er som oftest menn som er målmenn.  

Rumpeldunkpiller Siri Bakken mener også det er bra at menn og kvinner spiller på lag sammen.

– Det er veldig gøy. Rumpeldunk er litt annerledes fordi det er så inkluderende, alle er velkommen. Det er veldig stor åpenhet for forskjellige kjønn og legninger.

I rumpeldunk er det lov å bruke hardere fysisk kontakt mot motspillerne i samme posisjon som deg selv, dermed kan det bli noen skader.

– Det blir mest støtskader, brudd og kroppsdeler ute av ledd, sier Tollåli. – Men vi prøver å være forsiktig.

Ifølge en i Storbritannia er det der hoderystelser som forekommer mest, og disse går hardest utover kvinnene. Der ble det rapportert at nesten dobbelt så mange kvinner som menn hadde vært utsatt for en hoderystelse.


BSI Rumpeldunk avslutter treningen med kamp.

Samtidig var det ingen signifikant forskjell mellom kjønnene når det kom til alle andre former for skader, og rapporten konkluderer med at sporten er trygg for begge kjønn.

Lemaître selv mener ikke at man bør blande kjønn i individuelle idretter, men synes at det bør kunne gjøres i andre lagsporter.

– Jeg mener det er bra med blandede lag, jeg skjønner ikke hvorfor for eksempel fotball, håndball og til og med volleyball ikke kunne hatt både gutter og jenter på laget.