– Det kan være 9000 slaver i Norge

Publisert:11. mars 2019Oppdatert:12. mars 2019, 09:52
Benedicte Ekman er leder av For Freedom og mener menneskehandel er et økende problem i Norge. – Digital teknologi har blitt en av de viktigste plattformene for utnyttelse og rekruttering, sier hun.

Store mørketall gjør det vanskelig å anslå hvor mange som er ofre for menneskehandel i Norge. – Bakmennene ligger alltid ett skritt foran, sier lederen av For Freedom.

– Menneskehandel er et økende problem, både på verdensbasis og nasjonalt, forteller Benedicte Ekman.

Hun er leder for den frivillige organisasjonen For Freedom, som arbeider med å bekjempe menneskehandel og moderne slaveri. 

– Opererer i gråsoner

 The Global Slavery Index har estimert at det i dag er hele 9000 ofre for moderne slaveri i Norge.

– Dette tallet er omdiskutert, men hvis det stemmer har vi et alvorlig problem, sier Ekman. 

Ekman forteller at store mørketall gjør det vanskelig å gi et nøyaktig tall på utbredelsen av denne utnyttingen. Hun sier bakmennene ofte opererer i gråsoner, som gjør det vanskelig å gjenkjenne menneskehandel. 

– Dessverre er det slik at de som driver med dette hele tiden ligger ett skritt foran. De er ekstremt kreative og finner hele tiden nye måter å lure og utnytte mennesker på. 

Et eksempel på dette kan være omreisende prostitusjonsvirksomhet, hvor ofrene blir flyttet rundt av bakmennene for å holde dem under radaren. På den måten blir det vanskelig å observere et mønster og oppdage menneskehandelen, sier Ekman. 

Digital teknologi har blitt en av de viktigste plattformene for utnyttelse og rekruttering.

Politiets koordineringsenhet for ofre for menneskehandel (KOM) har ikke beregnet omfanget av antatte ofre i sin nyeste rapport fra 2017.

 Linda Ervik er leder for EXIT-gruppen ved Vest politidistrikt som arbeider med etterforskning og forebygging av menneskehandel. Hun forteller at gruppen kun forholder seg til begrepet «menneskehandel» ettersom ingen har etterforsket «slaveri» i Norge i dag. 

– At frivillige organisasjoner og mediene forholder seg til at det finnes 9000 slaver i Norge i dag, får stå på deres regning, sier Ervik. 


I følge det Global Slavery index er det 9000 slaver i Norge i dag. Foto: skjermdump

Frykt skaper store mørketall

Linda Ervik bekrefter at store mørketall gjør det vanskelig for politiet å beregne omfanget av antall ofre for menneskehandel. 

– Tidligere var det litt enklere; når man for eksempel så nigerianske prostituerte på gaten, kunne man med god margin si at de var mulige ofre for menneskehandel. Men, i dag finnes menneskehandel i ulike former; både i arbeidslivet, prostitusjonsbransjen og på ulike markeder som vi ikke har tilgang eller kjennskap til, sier lederen for Exit-gruppen.

Benedicte Ekman forteller at en del utsatte for menneskehandel ofte ikke ønsker å rapporteres inn fordi de er redde for myndigheter eller har trusler hengende over seg. Av den grunn kan det være vanskelig å hjelpe ofrene.

– Jeg tenker at det i en stor grad handler om frykt. De utsatte som ikke er medlem av EU vil ofte ikke fortelle historien sin fordi de er redde for å bli sendt til hjemlandet sitt. 

Hun understreker at dette ikke er politiets feil, men lovgivningens feil, ettersom få ofre for menneskehandel får innvilget asyl. For Freedom ønsker derfor at sannsynliggjorte ofre for menneskehandel kan få opphold og beskyttelse i Norge uavhengig av om etterforskningen fører til dom. 

Nordmenn kan være ofre for moderne slaveri 

Benedicte Ekman er utdannet psykolog og har hovedansvaret for organisasjonens etteromsorg for menneskehandels-utsatte. Hun forteller at tvangsarbeid er den mest utbredte formen for menneskehandel i Norge, og handler om å tvinge noen til å utføre en tjeneste eller lage et produkt som fører til vinning for den som utnytter.

– Tvangsarbeid kan inkludere prostitusjon og kommersialisering av seksuelle tjenester, men kan også dukke opp i nesten alle servicenæringer som for eksempel i vasketjenester, restauranter og haller for bilvask. 

Hun sier at det som ofte kjennetegner de som er utsatt for menneskehandel er fattigdom, utenforskap, manglende kunnskap om rettigheter, samt mangel på muligheter og utdanning.

Ekman påpeker at også nordmenn kan være ofre for moderne slaveri. 

– Nordmenn som blir utsatt for menneskehandel er ofte sårbare i form av lav alder, psykiske lidelser, ensomhet eller bruk av rusmidler, forteller hun. 

Ekman sier videre at det er et stort problem at mange unge søker oppmerksomhet på internett og blir plukket opp av «groomers». 

– Digital teknologi har blitt en av de viktigste plattformene for utnyttelse og ikke minst rekruttering. «Dark Room-sakene» er dessverre et godt eksempel på det