–De må lytte til bystyret

Publisert:21. februar 2019Oppdatert:21. februar 2019, 15:26
Uavhengig bystyrepolitiker Sondre Båtstrand vegg i vegg med andre bystyrepolitikere.

Bystyrepolitiker Sondre Båtstrand reagerer på BIRs uttalelser om biosortering i Bymag forrige uke. I dag tar han opp igjen saken til byråden.

– Jeg har ved en rekke anledninger tatt opp saken i bystyret, og i januar 2017 fikk jeg positivt svar fra byråden om at vi vil ha sortering av bioavfall, sier Båtstrand.

– Svaret innebar at kommunen allerede hadde tatt dette initiativet med BIR, og at bossnettet var forberedt på bioavfall som kategori, sier Båtstrand.

– At BIR avviser utsortering av våtorganisk avfall er stikk i strid med hva Bergen kommune ønsker seg.


Sondre Båtstrand klar for nytt møte med byråden.

I dag skal bystyrepolitikeren i møte med komite for miljø og byutvikling. Båtstrand har ett spørsmål til byråden: Kan byråden redegjøre for status på arbeidet med utsortering av våtorganisk avfall i Bergen og hvordan samarbeidet går med BIR?

– Jeg forventer at byråden tar dette videre og oppklarer saken, sier han.

– Kastet bort 800 millioner

Båtstrand forteller at han ønsker mest mulig kildesortering og utnyttelse av ressurser. – BIR kastet bort 800 millioner kroner på forbrenningsanlegget i Rådal, og derfor skal alt brennes slik at de får fylt opp ovnene sine, sier han.

Bystyrepolitikeren mener BIR har lent seg litt for mye på denne løsningen. – Å brenne matavfall gir ikke så mye energi, mener han.

BIR sier seg uenig i denne beskrivelsen. – Vi arbeider for høy materialgjenvinning samtidig som energien i restavfallet utnyttes. Gjeldende avfallsstrategi har fokus på kvalitetsgjenvinning, sier kommunikasjonssjef i BIR, Eva Skjold.

Bruk av insekt og mikroalger


Kommunikasjonssjef i BIR, Eva Skjold. FOTO: BIR.

BIR utreder hvordan bioavfall skal utnyttes på en god måte. Vi ser at biogassbehandling er dårlig egnet her på Vestlandet, og utforsker derfor flere alternativer, sier Skjold. Hun bekrefter at bossnettet egner seg for bioavfall, og at de utreder hvordan det skal behandles før de starter innsamling.

Kommunikasjonssjefen forteller at BIR er involvert i to forskningsprosjekter; bruk av insekt og mikroalger for oppgradering av matavfall.

BIR er eid av Bergen kommune og andre små kommuner. – Det er vanskelig å styre interkommunale selskaper. De ligger ikke direkte under bystyret, sier bystyrepolitikeren.

Må få fakta på bordet

Han forteller at han forventer at BIR har tett dialog med Bergen kommune slik at de vet hva Bergen kommune vil. – Når Bergen kommune ber om noe, må BIR forstå at det de melder inn skal ha tyngde. Om BIR kom frem til at vi ikke bør gjøre dette, må vi få fakta på bordet.

BIR mener de har god dialog med Bergen og andre eierkommuner. – Vi vil legge frem fakta for eiere og styrende organer når utredninger er klare, sier Skjold.

Les også: