Desember er siste sjanse for å ta HPV-vaksinen gratis

Publisert:12. november 2018Oppdatert:13. november 2018, 17:03
SISTE SJANSE: Desember 2018 er siste sjanse til å ta HPV-vaksinen gratis for de født etter 1991 eller senere. FOTO: FOLKEHELSEINSTITUTTET

Vaksinen forebygger blant annet livmorhalskreft  

Kvinner født i 1991 eller senere hadde fra 1.november 2016 mulighet til å ta HPV-vaksinen gratis. Humant Papillomavirus (HPV) øker risikoen for flere typer kreft, og er årsaken til drøyt tre hundre tilfeller av livmorhalskreft ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

Desember 2018 er siste mulighet til å ta vaksinen gratis, og de tre dosene med vaksine vil fra 2019 koste 1495 kroner, slik den gjør for resten av befolkningen.

  • Det er viktig å ta vaksinen fordi infeksjon med HPV smitter veldig lett. Det skjer ved seksuell omgang og mer enn 70 prosent av oss blir smittet i løpet av livet, forteller Lill Thorsen, spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Hun forteller videre at noen av typene er ufarlige og merkes ikke, men andre HPV-typer kan gi kjønnsvorter eller føre til celleforandringer som øker risikoen for livmorhalskreft hos kvinner.

Lege ved folkehelseinstituttet, Jacob Dag Berild, forteller at all livmorhalskreft kan relateres til en HPV infeksjon.

  • Ved å forebygge HPV infeksjon med vaksinen, vil man kunne forebygge både utvikling av livmorshalskreft, og følgende etter behandlingen av denne sykdommen.

Flere typer HPV

  • Når vaksinen gis til jenter som ikke er smittet med HPV gir vaksinen mer enn 90 prosent beskyttelse mot HPV 16 og 18 som er mest kreftfremkallende, sier Thorsen.

Hun understreker at det finnes veldig mange typer av viruset som kalles HPV, og at vaksinene som er på markedet forebygger ikke for alle disse typene. Likevel er vaksinen med på å gi delvis beskyttelse fra andre typer HPV.

  • HPV-vaksine gir beskyttelse mot HPV-infeksjon som kan føre til livmorhalskreft eller annen HPV-relatert kreft. Ved å ikke ta vaksinen vil man ikke kunne oppnå den beskyttelsen som vaksinen gir, Forteller Berild.

Thorsen forteller at det er viktig at så mange som mulig tar vaksinen, slik at det utvikles flokkimmunitet i samfunnet mot viruset.

  • Jo flere som er beskyttet mot HPV-smitte, jo færre er det som får virusinfeksjon og som kan smitte andre.

Mer enn livmorhalskreft

  • Langvarige infeksjoner med HPV kan føre til celleforandringer i livmorhalsen, forteller Thorsen

Infeksjonen kan også øke risikoen for andre kreftformer hos både kvinner og menn. Dette gjelder blant annet kreft i ytre kjønnsorganer, analkreft og noen typer øre/nese/hals-kreft.

De fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi den vanligvis ikke gir symptomer og oftest går over av seg selv.

Selv om infeksjonen kan få alvorlige følger, er det ikke alle som utnytter seg av tilbudet. Berild legger vekt på at alle som har mulighet burde ta vaksinen.

  • Det er frivillig å ta vaksine i Norge. Det er ulike grunner til at noen velger å ikke ta HPV-vaksinen. Noen er gravide, og da må de vente til etter fødsel. Noen er redd for sprøytestikket eller bivirkninger. Andre er i fast forhold og mener ikke det er nødvendig. Vi anbefaler at man tar vaksinen uansett om man er i fast forhold eller ikke.

Viktig med celleprøve

  • Siden HPV-vaksinen ikke beskytter mot alle HPV-typer, kan man fremdeles utvikle livmorhalskreft forårsaket av andre HPV-typer. Derfor er det viktig å ta prøven regelmessig, selv om man har tatt HPV-vaksinen, sier Thorsen.

Kvinner i alderen 25-69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig for å forebygge mulig livmorhalskreft.