All narkotika bør legaliseres, også heroin

Publisert:7. november 2018Oppdatert:8. november 2018, 11:53

Rusdebatten er i endring og en rusreform er snart klar til å se dagens lys. Det er ikke lenger kontroversielt å mene at rusbruk skal møtes med helsehjelp istedenfor straff. Hvor kontroversielt er det å foreslå en full legalisering?

Like før årsskiftet til 2018 offentliggjorde stortinget, med Bent Høie i spissen, at Norge  skal overføre ansvaret for oppfølging på bruk og besittelse av illegale rusmidler, fra justissektoren til helsetjenesten. Samtidig er det mange i kulissene som helst skal få sagt så mye som mulig,  og hvordan denne ”avkriminaliseringen” til slutt vil bli får vi først se når den en gang kommer. Vi har likevel fått se to glisende portugisere som håndhilser med to nordmenn i dress, og det virker da som et steg i rett retning.

For det er nok nettopp portugiserne og deres ”Portugal-modell” vi ser til, og det er heller ikke særlig tilfeldig. Kort fortalt hadde Portugal den raskest voksende heroin-, hiv- og overdoseepidemien i Europa frem til de avkriminaliserte i 2001. På den tiden regnet de med at nesten 1% av befolkningen var heroinavhengige.

Det som hovedsakelig ligger i en avkriminalisering er at du ikke lenger straffer folk for å bruke rusmidler. I Norge straffes bruk og besittelse av rusmidler fortsatt, faktisk med en strafferamme på opp til 6 måneders fengsel. Likevel er det vanligere å få mildere straffer som bøter, bortvisninger  eller å bli fratatt førerkortet.

Ergo er det flere som blir straffet for bruk og besittelse enn det er for salg, og mange av de som blir straffet for bruk er gjengangere. Det er kanskje ingen som blir dømt til fengsel for bruk alene, men 500 kr av en bot kan subsidieres med en dag i fengsel. På en måten vil en bot på 10 000 kr, du ikke kan betale, kunne sones med 20 dager i fengsel og det sitter da rusmisbrukere bak portene.

Vi kommer oss ikke unna det faktum at vi har en lang vei å gå når det kommer til å behandle de som bruker disse rusmidlene på en human måte, spesielt de tyngre brukerne. Ergo er Norge et av verdens farligste land å overdose i, sammen med Ukraina, Hviterussland, Russland, Estland, Sverige og USA. Det er nok ikke til å legge skjul på at Norge, sammen med disse landene, er strenge på å straffe rusbruk. Hva gjør straff med brukeren?

Straff er stigmatiserende og gjør at folk som er rusavhengige isolerer seg i fra resten av oss,og forholdet mellom politi, helsevesen og bruker kunne vært langt bedre enn det er i dag.  Mange klager blant annet på at de ikke tør å ringe politiet om de opplever trusler i rusmiljøet, eller om noen overdoser. Deres erfaringer er at saker som trusler og vold, som ofte krever etterforskning, sjeldent blir løst. Derimot kan en besittelsessak oppklares på stedet ved å skrive ut et forelegg. Derfor vil de fleste rusmisbrukere helst ikke ha noe å gjøre med enten politi eller helsepersonell om de er i besittelse av brukerdoser.Resultatene er ofte fatale i de tilfellene rusmisbrukere heller stikker fra situasjonen enn å ringe ambulanse, fordi de selv har på seg narkotika når en overdose inntreffer.

Skal vi igjen se til Portugal så hadde de langt flere overdosedødsfall enn Norge(har nå)før de avkriminaliserte i 2001. Når de i tillegg har dobbelt så mange innbyggere som Norge kan en måpe av at man ved enkle politiske grep potensielt kan redde 200 menneskeliv. Sprøyterommet i Oslo er et av de to eneste stedene man lovlig kan sette heroin i Norge, der får du rene sprøyter og kontrollerte forhold med bemanning hele døgnet. Sprøyterommet rapporterer om at de opplever overdosesituasjoner daglig, men at ingen dør. Det er åpenbart at tett kontakt mellom helsepersonell og de rusavhengige redder liv.

De som er sterkt mot en legalisering og en avkriminalisering(spesielt FrP og Krf) argumenterer ofte med at vi ikke skal begynne å synes ”rus er greit”, at flere kommer til å bruke rus og/eller at rettigheten din til ”å røyke hasj mens du ser på gullrekka” ikke er en viktig politisk kamp. Men vi er i Norge flinke på å ikke ruse oss for mye på de rusmidlene vi allerede har; . Hvorfor det?Vi har da ikke røyke- eller alkoholforbud i Norge?For det første har vi en levestandard som gjør at færre er i risikogruppen for å pådra seg en rusavhengighet.I tillegg har vi informative kampanjer og et regulert marked med høye avgifter- Staten har tatt kontroll over rusmiddelmarkedet. På den måten vet vi hvor mange prosent alkohol det er i vinen vi kjøper og hva slags ingredienser den inneholder. På den måten vet vi at sigaretter er det mest kreftfremkallende vi kan putte i oss og at vi ikke skal ”sigge” overalt hvor det passer oss. Et forbud av sigaretter og alkohol vil være fullstendig uansvarlig politikk, det samme vil det være å ”løsne” det opp ved å gjøre det billigere eller la folk bruke det hvor de vil.

Med bakgrunn i samme logikken er det totalt uansvarlig å la ansvaret for rusmidler, som folk benytter seg av og fortsatt kommer til å benytte seg av, være etterlatt til andre enn staten. Det er ingen land i verden som kan skilte til mer rusbruk som følge av en legalisering eller avkriminalisering, det finnes bare eksempler på det motsatte. En legalisering er ikke det samme som å si at det å være rusa er greit, det er den eneste måten man kan få en viss kontroll på ”narkotika-epidemien”.

Norge har vært med på å føre en krig mot narkotika som har kostet alt for mange liv her til lands, men også utenfor grensene våre. Land som Columbia og Mexico er totalt destruert av narkotikakarteller  som har vokst seg så store at de kan utføre terrorisme, fordi vi, med andre vestlige land, ikke tar kontroll over distribusjon og salg på egenhånd. Det finnes ingen Pablo Escobar eller El Chapo som selger hjemmebrent, men på de få årene USA gjorde alkohol ulovlig(1920-1931) fikk de Al Capone.

De som er for en legalisering har derfor helst lyst til å diskutere hvilken enorm politisk avkastning regulert-legalisering vil komme til å få, retten til å ”røyke hasj” er sådan et av de siste gode argumentene i bunken. Vi vil, ved en regulert-legalisering,  få et tryggere samfunn for rusmisbrukere, utrydde det svarte narkotika-markedet, fortsette å holde (vårt allerede lave) rusmiddelforbruk nede og endelig få en bedre forståelse av hva rusavhengighet er. For meg er det kun et tidsspørsmål før Norge legaliserer, men det hadde vært kult om vi hadde turt å være tidlig ute!