Politimann fratatt førerkortet

Publisert:5. oktober 2018Oppdatert:5. oktober 2018, 23:42

Ble midlertidig fratatt førerretten etter å ha kjørt 117 km/t i i 70-sone.

Under en forbikjøring i mars i år ble en politimann tatt i fartskontroll. 

Farten ble mål til 117km/t i en 70-sone. Politimannen skal ha kjørt forbi tre-fire biler på det som blir beskrevet som en lang og åpen strekning med god sikt. Likevel kom mannen opp i 117km/t og ble derfor stoppet og fratatt førerkortet.

Under en såkalt tilståelsessak erklærte mannen seg skyldig i overtredelse av veitrafikkloven, og fikk en dom på betinget fengsel i 15 dager, en bot på 12.000 kr, og tap av førerretten i 7 måneder.

Mannen har ved flere anledninger forsøkt å søke om forkortelse av tap av førerretten, fordi han mener at han er i en spesiell situasjon. Han er pendler, avhengig av å kunne kjøre bil i arbeidet sitt, og har en familiesituasjon som krever at han må kunne stille opp på kort varsel med bil for å bistå familiemedlemmer. 

Øst politidistrikt har avslått søknaden hans, og mener han ikke står i en ekstraordinær situasjon som tilsier at han burde få avslag på perioden med tap av førerrett.