Vil du besøke en moské?

Publisert:21. september 2018Oppdatert:24. september 2018, 16:13
Manfoldsbyen skal være en brobygger mellom innbyggerne i Bergen. Her ser vi bilde fra åpningen av fjordårets festival. Foto: Arrangør.

Lørdag starter festivalen Mangfoldsbyen.

- Mangfoldsbyen viser frem Bergen som en åpen og inkluderende by, sier Birgit van der Lans fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen. Foto: privat

For andre år på rad arrangeres Mangfoldsbyen, en festival med formål om å skape åpenhet og innblikk i de ulike tros- og livssynssamfunnene som holder til i Bergen.

– Mange bergensere blir overrasket når de hører at Bergen har flere buddhistiske og hinduistiske templer, åtte ulike muslimske trossamfunn og stort mangfold av kirkesamfunn. Vi ønsker å bryte ned fordommer og frykt for det ukjente, sier organisasjonssekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen, Birgit van der Lans.

Startskuddet for festivalen går lørdag formiddag, på Torgallmenningen klokken 12.00. Van der Lans lover en festlig åpning med fortellertelt, kafetelt, aktiviteter for barn og pannekaker.

– I fortellerteltet kan man høre fortellinger fra forskjellige religioner og det vil bli mulighet til å møte representanter fra ulike livssyn i kafeteltet, forteller hun.

Skape møteplasser

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samarbeider med 18 trossamfunn, Kirkelig dialogsenter og Bergen Offentlige Bibliotek om festivalen. De har også fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementet og Bergen kommune.

I løpet av uken vil det foregå ulike arrangementer i regi av de involverte tros- og livssynssamfunnene. Man kan for eksempel besøke en åpen moske, kirke eller et tempel eller delta på debatt- og dialogarrangementer rund om i byen.

- Med Mangfoldsbyen ønsker vi å skape møteplasser, sier van der Lans.

Hun mener mange føler at terskelen for å besøke en moské eller et tempel er høy, derfor ønsker arrangørene å skape slike møteplasser som kan bryte fordommer og fremmedfrykt.

– Vi vil la byens innbyggere bli bedre kjent med mangfoldet av tro og livssyn, sier hun.

Åpent hus

Bergen moské er et av trossamfunnene som er med på å åpne dørene for publikum. På sitt eget facebook-arrangement oppfordrer de publikum til å komme, enten man vil prate med en Imam, prøve en hijab eller bare se innsiden av en moské. I skrivende stund har hele 236 personer trykket at de vil delta eller er interessert i arrangementet.

– Gjennom kunnskap og dialog kan vi bidra til at fordommer rives og broer bygges, skriver Bergen moské.

Styremedlem i moskeen, Israt Jahan Begum, håper at arrangementet vil danne forståelse for religionen og måten de praktiserer den på.  – Dermed kan vi rydde opp i misoppfatninger noen kanskje har av muslimer. 

 – Dette arrangementet gir oss muligheten til å snakke for oss og åpne opp for dialog med alle, legger han til. 

Godt samarbeid

I løpet av uken vil byens befolkning også få mulighet til å delta på filmvisninger, konserter, teater og smake på god mat. Arrangementene vil finne sted i ulike lokaler. Både Bergen Offentlige Bibliotek og Litteraturhuset har stilt lokaler til disposisjon.

Van der Lans trekker frem arrangementet «Livssynsmangfold på gravplassen» som et godt eksempel på hvordan de ulike trossamfunnene samarbeider for å få til et godt festivaltilbud. Foredraget er et samarbeidsprosjekt mellom Human-Etisk Forbund og Islamsk Fellesskap Bosnia og Hercegovina med fortellinger om humanistisk og muslimsk gravferd.

Det har vært utfordrende for arrangørene å finne langsiktig støttespillere for prosjektet. – Det er viktig å kunne fortsette prosjektet neste år og kunne skape større ringvirkninger i samfunnet, sier van der Lans. Hun forteller at de har vært avhengig av støtten fra Bergen kommune og Kulturdepartementet.

– Ellers håper vi det ikke blåser for mye i morgen! Sier Van der Lans.