Satser på arbeid for bedret psykisk helse blant unge

Publisert:6. september 2018Oppdatert:13. september 2018, 10:29
Byård for helse og sosial, Rebecca Ljosland.

Hordaland Fylkeskommune utnevner Bergen Kommune til programkommune for folkehelse.

Arnfinn Helleve, ved Folkehelseinstituttet vil inkludere forskere i arbeidet.
Byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer. Foto: Vidar Langeland.

– Bergens barn er byens fremtid, sier byråd for helse og sosial, Rebecca Ljosland. 

Hun poengterer til at dette arbeidet ikke bare er rettet mot bedret psykisk helse, men at det også skal utjevne sosiale forskjeller skapt av variasjoner i den psykiske helsen. 

– Vi er derfor takknemlige for det gode samarbeidet med Hordaland fylkeskommune. I arbeidet som programkommune vil vi særlig legge vekt på nye tiltak som retter seg mot barn i barnehagen og ungdom på videregående skole. Målet er satsingene skal ha positiv innvirkning på sosiale helseforskjeller og psykisk helse blant barn og ungdom i Bergen, sier Ljosland.

Skal dele erfaringene

Det å være en programkommune innebærer å dele erfaringene. I en pressemelding hos Bergen Kommune skrives det at arbeidet også skal rettes mot rusforebygging blant unge. Programmet og erfaringene som gjøres, skal deles med andre kommuner, og skape et interkommunalt samarbeid. 

Folkehelseinstituttet vil inkludere forskere

– Folkehelseinstituttet sin generelle vurdering av programmet er at det kan stimulere til at kommuner arbeider mer systematisk med utvikling av tiltak og at det er positivt at programmet har et sterkt fokus på at kommunenes nye folkehelsetiltak skal evalueres. Ofte kan det være en fordel å etablere dialog og eventuelt samarbeid med forskingsinstitusjoner og –institutt for å sikre seg best mulig kvalitet på evalueringen, sier forsker Arnfinn Helleve på Folkehelseinstituttet til ByMag. 

Byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer, er enig i dette, spesielt i arbeidet med barn i barnehage. 

– Psykisk helse og livsmestring har den siste tiden fått blitt mer vektlagt innen barnehager og skoler. Vi ønsker å gripe fatt i utfordringene tidlig, og det gjøres allerede mye godt arbeid for å fremme det psykososiale miljøet i barnehagene våre. Nå vil vi se nærmere på hvordan et tettere samarbeid med helsetjenestene kan fremme barnehagebarns helse, sier Valhammer til

Bidrag fra ungdommen selv

Byråden for helse og sosial vil inkludere ungdom i selve utredningen av arbeidet. 

– Vi vil bruke denne satsingen til å undersøke nærmere hvordan kommunen kan samarbeide med ungdom og videregående skoler om psykisk helse og livsmestring. Vi trenger mer kunnskap om hva ungdom selv oppfatter som positive og negative faktorer for psykisk helse og hvordan vi best kan hjelpe dem. Blant annet vil vi involvere ungdommene som juniorforskere, sier Ljosland.

I tillegg til dette vil Bergen Kommune opprette tre nye stillinger i forbindelse med dette arbeidet, som skal gjennomføre satsingen i den nye programkommunen.