Sammen-koppen skaper miljødebatt

Publisert:6. september 2018Oppdatert:10. september 2018, 20:57

Debatten om den kontroversielle studentkoppen engasjerer igjen studentene.

Kommunikasjonsrådgiver i Sammen, Anders Hønsli
Leder for Velferdstinget Vest, Truls-Einar Johnsen

Lite miljøvennlig

Sammen-koppen (tidligere SiB-koppen) har igjen skapt oppsikt hos den bergenske studentskaren og får kritikk fra flere hold.

Studenten Helene Tollaksvik har i flere år benyttet seg av kaffeavtalen til samskipnaden. For å unngå en bruk og kast kultur har hun tidligere investert i en kaffekopp fra Sammen som hun kan ta med seg i stedet for å benytte seg av pappkrus som til stadighet må byttes ut.

Da hun høsten 2018 ønsket å benytte koppen hun kjøpte året før fikk hun klart nei, hun måtte kjøpe ny.

– Eg forstår at dei ønskjer å utvikle og forbetre koppane, men dei bør kanskje tenke litt meir langsiktig enn to år av gangen før dei byttar. Kva kopp eg drikker kaffi frå burde dei eigentleg ikkje bry seg om så lenge eg har synleg oblat for at eg har betalt kaffiavtale, sier hun.  

Tollaksvik har nå tre fullt fungerende kopper stående i skapet.

– Eg ønska å behalde den gamle koppen fordi eg såg ikkje poenget med å ha ein ny, men det er særleg ut i frå eit miljøperspektiv eg tenkjer at det å bytte kopp ikkje er bra. Eg har forstått det slik at Sammen har ein miljøprofil, og brukar til dømes eit meir miljøvennleg bestikk og skål til salat enn plast, men når hundrevis, kanskje tusenvis av studentar må kjøpe ny kopp er ikkje dette særleg miljøvennleg.

Sammen sin kommunikasjonsrådgiver Anders Hønsli sier de har tatt en vurdering, og mener kvaliteten på koppene fra 2017 ikke lenger holder standard.

I motsetning til den gamle koppen, som var laget av hardplast, blir nå den nye koppen produsert i stål. Dette skal øke både kvalitet og holdbarhet, slik at den nye koppen kan gjenvinnes. 

 


I år har koppet fått et nytt hvitt design

Returnert

Oppstilt bak disken i kantinen på Studentsenteret står et titalls hvite kopper med oransje lokk, de fleste har en lapp, på lappen står det defekt. For det er som i år som i fjor. Mange av koppene holder ikke mål.

– Vi er klar over at et fåtall av koppene har hatt feilproduserte lokk , men de som har problemer med koppen skal selvfølgelig få nye lokk, sier Hønsli.

 

Sammen, som forøvrig også er et sertifisert Miljøfyrtårn, ønsker å jobbe for å ha et miljøfokus i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. På tross av dette ønsker samskipnaden at alle studentene skal kjøpe seg ny kopp, selv om den gamle fortsatt er brukbar.

– Samskipnaden har tidligere prøvd ut et mer miljøvennlig tiltak tidligere, hvor studentene hadde mulighet for å kun bytte lokk,  men dette var det bare et fåtall som benyttet seg av, legger Hønsli til.

 

Ønsker å gå i dialog

Velferdstinget (VT) har også tatt kopp-situasjonen på alvor. I en resolusjon fra 12. mai ønsker VT at studenter skal få lov til å bruke egen kopp til avtalen og heller betale for et oblat med Sammen sin logo, for å redusere plastavfallet.

– Det er uforståelig at man er nødt til å bruke koppen Sammen tilbyr. Dersom en kan bruke sin egen, vil det gagne alle parter. Det er ikke et stort problem, og burde kunne løses ganske raskt, sier leder i Velferdstinget, Truls-Einar Johnsen.