Nye tiltak for å minske cruisetrafikkens miljøvirkninger

Publisert:5. september 2018Oppdatert:10. september 2018, 20:12
Utsikt fra Bergen torg.

- Hvis vi vil jobbe for å redusere utslipp, så er jo landstrøm det eneste svaret, sier Even Husby, miljørådgiveren i Bergen Havn.

Bergen er landets største cruisehavn og en attraktiv by for mange turister. Foto: Johanna Keskitalo

Forslag om å begrense cruisetrafikken skaper fremdeles mye debatt. Landets største cruisehavn har også de største utslippene fra næringen. Nå har mange aktører vist støtte for forslaget om å begrense cruisetrafikken ved Bergen havn. “Hovedargumentasjonen for avvisning [av skip] bunner i miljø og forurensning og hovedkilden er Nansenrapporten”, skriver Byrådet i saksframstillingen.

Forurensing forekommer i form av helseskadelige stoffer, karbondioksid, kloakk og gråvann som slippes ut i både luft og vann. Det er særskilt nitrogenoksider som kan ha negative helsemessige påvirkninger og som har overskredet verdier ansett som trygg, ifølge Sjøfartdirektoratet sin rapport.

 

Alternative tiltak

I påvente av et permanent tak på antall fartøy som Bergen Havn vil motta per døgn, har Bystyret og Sjøfartsdirektoratet bedt Byrådet og Bergen Havn om å ta andre tiltak for å minske den negative miljøpåvirkningen. En av de mest effektive alternativene er investering i landstrøm.

- Hvis vi vil jobbe for å redusere utslipp, så er jo landstrøm det eneste svaret, sier Even Husby, miljørådgiveren i Bergen Havn.

“Ved å stanse hjelpemotorene vil ikke skipene slippe ut verken helseskadelige stoffer som NOx, svovel, sot og partikler eller klimagassen CO2”, skriver Bergen Havn i en pressemelding. Landstrøm er dermed en miljøvennlig energikilde for skipene når de ligger til kai. 

For øyeblikket finnes det fire tilkoblingspunkter til landstrøm i Bergen Havn, men tallet skal tredobles i løpet av året. De eksisterende tilkoblingspunktene fungerer imidlertid kun for båter som ligger til kai og som er tilpasset til å bruke landstrøm.

 

Cruiseskipene skaper større utfordring

– Det store prosjektet er jo cruiseskipene. Vi er i prosessen for å finne finansiering av bygging av anlegg, forklarer Husby.

Utfordringen ligger i skipenes store effektbehov. “Et cruiseskip bruker like mye strøm som en mellomstor norsk kommune, og det er derfor viktig for oss å få strømmen gjennom strømnettet, i stedet for at skipene bruker motor mens de ligger ved kai og slipper ut klimagasser”, skriver Bergen Havn i pressemeldingen sin.

Men selv om tilrettelegging av store mengder strøm krever mye finansiering, kan “samfunnet […] spare store miljøkostnader ved å tilrettelegge for en slik løsning”, skriver Bergen og omland Havnevesen (BOH).

Flere politiske grupperinger, miljøorganisasjoner samt publikum står bak dette forslaget.

Strengere begrensninger ønskes

Mange mener også at taket, som i fjor ble satt til fire fartøy og maks 9000 passasjerer per døgn, ikke er nok. Nå har bystyret bedt byrådet om å senke taket til maksimalt tre skip og 8000 passasjerer per døgn. 

- Slike rammer kan være nyttig, men det er viktigere å fokusere på krav til og tilrettelegging for skipene, mener Husby.

Parallelt med installering av tilkoblingsstasjonene, jobber Bergen Havn aktivt med cruiserederiene for å få dem å tilpasse fartøyene til bruk av landstrøm.

Samtidig vurderer de muligheter for bruk av gass. Dette vil redusere utslippene med 20%.

Husby stiller seg positiv til fremtidens plan om å kunne tilby landstrøm selv for de store skipene.

- Jeg har godt håp om at vi får dette til i løpet av høsten, sier han.

 

Forslaget om å begrense cruisetrafikk samt andre alternative tiltak behandles på komitemøtet 6. September.