Nedgang i distriktene

Publisert:20. september 2018Oppdatert:23. september 2018, 13:23
Distriktskommunene opplever fraflytting, mens omegnskommunene til Bergen har økt kraftig i antall innbyggere de siste 30 år.

Tilgang på arbeidsplasser er en viktig faktor for å hindre fraflytting, mener ordførerne i de forskjellige kommunene.

Næringssjef i Hordaland fylkeskommune, Mette Nora Sætre. Foto: Hordaland fylkeskommune.
Næringssjef i Hordaland fylkeskommune, Mette Nora Sætre. Foto: Hordaland fylkeskommune.
Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap). Foto: oddakommune.no
Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap). Foto: oddakommune.no
Ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy. Foto: fjell.kommune.no
Ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy. Foto: fjell.kommune.no

Det har skjedd dramatiske endringer i innbyggertallet i flere kommuner i Hordaland. Den lille kommunen Fedje har hatt en nedgang på 26% de siste 30 årene. Odda kommunes befolkning har gått ned nesten 19%, mens Fjell kommune derimot har hatt en ekstrem befolkningsvekst på hele 86% på samme tid. 

 

Næring er en viktig faktor

 

Ullensvang Herad og Fedje er to av de tre kommunene som har hatt størst nedgang prosentvis i innbyggertallet. Ordførerne i de to kommunene sier til Bymag at nedgangen blant annet kan skyldes nedgang i næring og få arbeidsplasser i kommunen.  

 

Mette Nora Sætre, næringssjef i Hordaland fylkeskommune, mener det er viktig med langsiktig utvikling av næring og arbeidsplasser som kan bidra til flere innbyggere på sikt.

 

-Det er distriktskommuner som opplever fraflytting. Vi har egne midler for disse distriktene. I Hardanger har vi hatt mange prosjekter for å styrke næringen. Blant annet fagskoleutdanning for lokalmat på Hjeltnes, næringshage, ciderprosjekt og ikke minst helårsarbeidsplasser innen reiseliv. I tillegg har vi en sterk industri som utvikler seg veldig bra i Hardanger, sier Sætre.

Grafen viser prosentvis økning og nedgang i innbyggertallet i kommunene igjennom de siste 30 årene.
Grafen viser prosentvis økning og nedgang i innbyggertallet i kommunene igjennom de siste 30 årene.

 

Stadig utvikling

Odda er den kommunen i Hordaland som har mistet flest innbyggere de siste 30 årene. Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), ser likevel ikke mørkt på tallene. 

–Vi har stort fokus på, og jobber kontinuerlig med utvikling av kommunen. Akkurat nå arbeider vi med sentrum av Odda der det skal skje en gjennomgående forvandling. Det skal bygges mange nye leiligheter, nytt kollektivknutepunkt, nytt hotell, bryggeri og spisested. Så her går det så det suser!

 

Selv om Odda er en kommune med fraflytting, er de rike på arbeidsplasser. 

–Vi har egentlig langt flere arbeidsplasser enn vi har befolkning til. Odda er faktisk den kommunen utenom Bergen som har høyest innpendling i forhold til folketall. Vi har to store og sterke smelteverksbedrifter samt annen industri som går svært bra. De vil utvide mye og har behov for flere arbeidstakere etter hvert, sier Oddaordføreren.

 

Stabilisering

I dag har Odda 6835 innbyggere. For 30 år siden bodde det 1597 flere personer i kommunen.  Haug presiserer at innbyggertallet har vært høyere lengre tilbake i tid, men at det har sunket jevnt med sentralisering og effektivisering av industrialiseringen.

 

–Vi håper jo at innbyggertallet skal stabiliseres, og kanskje forhåpentligvis gå opp på sikt. Vi ønsker å arbeide med forbedring av infrastruktur og veistandard. Nå skal vi samarbeide med Kvam og andre kommuner om ny vei mot Bergen. Det er absolutt et stort behov for det. Dette er jo prosjekter som er med på å bidra i den positive retningen når det gjelder innbyggertall.

 

Innbyggervekst i omegnskommunene til Bergen

 

Fjell, Meland, Os, Øygarden og Askøy er kommuner som har hatt stor tilflytting. Ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), mener veksten i innbyggertall i kommunen skyldes flere faktorer.

 

–Her tror jeg at den korte avstanden til Bergen er en viktig faktor. Vi hadde også god etablering av flere gode næringer på 80-tallet der vi har hatt betydelig vekst av arbeidsplasser innen olje og gass.

Sandahl Bjorøy peker også på det gode tilbudet kommunen gir til innbyggerne i form av full barnehagedekning, godt skole- og fritidstilbud.

–Jeg tror dette er noen av årsakene til at vi er en vekstkommune og at innbyggerne opplever det som attraktivt å bo her, sier Sandahl Bjorøy.

 

Tallene er hentet fra Hordaland fylkeskommune sin befolkningsstatistikk fra 1988 og 2018.
Tallene er hentet fra Hordaland fylkeskommune sin befolkningsstatistikk fra 1988 og 2018.