Krever mer fra regjeringen i kampen mot plastforsøpling

Publisert:6. september 2018Oppdatert:8. september 2018, 19:41
Naturvernforbundet forventer at Norge skal innta ledertrøyen i kampen mot plastforsøpling. Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, hevder at Norge allerede har en ledende rolle i det internasjonale arbeidet. Foto: Bo Eide.

– Politikerne gjør ikke nok for å hindre tilførselen av ny plast til naturen og havet, sier leder for naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.  

Leder for naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet.
Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen. Foto: Regjeringen.

Mer enn 20.000 tonn plast havner i havet hver dag. På ett år er det omtrent 8 millioner tonn. Miljøaktivisten har klare mål for plastbruken i framtiden. Nå forventer hun at regjeringen skal komme mer aktivt på banen. 

– Verden må i fremtiden slutte å bruke plast. Og skal vi komme dit, må vi starte med forbud mot alle de plastproduktene som enkelt kan erstattes av fornybare og nedbrytbare materialer. Det må også settes en høy miljøavgift på all annen bruk av plast. 

– Vi forventer at Regjeringen kommer med tiltak som virkelig gjør en forskjell og som gir Norge ledertrøya i kampen mot plastforsøpling av havet, hevder Lundberg.

Mener Norge står i spissen

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, er enig i at marin forsøpling er et raskt voksende miljøproblem på det globale plan og satsing internasjonalt er helt sentralt. Han mener Norge har inntatt en ledende rolle i det internasjonale arbeidet. 

– I FNs miljøforsamling i fjor fikk Norge tilslutning til et nytt vedtak om marin forsøpling. Vedtaket inneholder en global målsetting om å stanse tilførsel av plast til verdenshavene. Norge har også opprettet et eget bistandsprogram for 2018 mot marin forsøpling og spredning av mikroplast på 280 millioner kroner. 

Prioriterer plastforsøpling 

– Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et svært høyt prioritert område for denne regjeringen, både nasjonalt og internasjonalt, sier Elvestuen.

– Det er fortsatt mye vi kan gjøre for å løse problemet, både privatpersoner, myndigheter, forskning og næringsliv. I hovedsak må vi gjøre tre ting for å hindre at plast spres i naturen. For det første må vi stanse all unødvendig plastbruk. For det andre må vi stanse tilførselen av ny plast i havet, og for det tredje må vi rydde i plastforsøplingen slik at plasten ikke brytes ned og skader naturen.

Naturvernforbundet krever en rekke tiltak fra regjeringen:

■ Et øyeblikkelig forbud mot den emballasjen og de produktene vi vet er mest forsøplende, som q-tips og engangsbestikk.

■ Innføre høye avgifter på nyprodusert plast - slik at mer miljøvennlige alternativer blir foretrukket.

■ Plast som er vanskelig å resirkulere (eksempelvis svart plast) kan ikke lengre brukes til emballasje

■ Isopor må få høye avgifter og i mange tilfeller forbys. Eksempelvis bør verstinger som fiskekasser av isopor, som er i nærheten av havet og forsøpler mye, endres til stål- eller trekasser.

■ Mer forskning på alternative materialer. Flere leverandører vil gjerne kutte ut plast, men finner ikke gode alternativer.

■ Pant på flere typer emballasje (f.eks. yoghurt/rislunsj)

– Vi arbeider med en rekke tiltak for å forhindre at plast og mikroplast havner i naturen. Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning på til sammen 80 millioner til strandrydding som Miljødirektoratet forvalter. Pengene skal brukes til å forhindre marin forsøpling og til å rydde opp på strendene, sier Klima- og miljødepartementet.