Intern splid i Senterpartiet

Publisert:13. september 2018Oppdatert:30. september 2018, 22:20
- Mens Bondhus (til høyre) oppfordrer partiet til å heie fram Vestland-regionen, holder stortingspolitikerne Bjørke og Toppe (til venstre) fast på at hele reformen bør reverseres, inkludert Vestland. Foto: stortinget.no /Bjarte Solheim

Fylkespolitikere og stortingspolitikere krangler om framtida til regionen Vestland.

Spørsmålet om hva som nå bør skje med regionen Vestland splitter Senterpartiet i Hordaland. Samtidig som fylkespolitiker Benthe Bondhus jobber for å gjennomføre sammenslåingen, vil stortingspolitikerne Kjersti Toppe og Nils Bjørke jobbe aktivt i mot Vestland og hele regionreformen. 

Splittelsen ble tydelig i forrige uke da og kritiserte Liv Signe Naversete, Kjersti Toppe og Nils Bjørkes uttalelse om at Vestland-regionen bør revurderes. Bondhus reagerte og på at hun ikke var blitt konferert i forkant av uttalelsen. Nils Bjørke på sin side undrer seg over dette utspillet fra Bondhus.

- Det er litt selvmotsigende når hun sier at vi skulle tatt kontakt med henne, også har ikke hun tatt kontakt med oss om at hun er misfornøyd, så det går jo begge veier, sier Bjørke. 

Også Kjersti Toppe svarer på kritikken fra Bondhus: 

- Det er lov å kritisere. Benthe Bondhus er nok mer genuint for en sammenslåing enn jeg er. Men det er full åpenhet og ingen uærlighet bak dette. Senterpartiet har i to omganger stemt mot denne sammenslåingen på Stortinget , en sammenslåing som vi ikke vurderer som frivillig. Det har Senterpartiet vært tydelige på. 

Uenigheten går ikke bare på veien videre, men også på spørsmålet om frivillighet:

Dette har man gjort frivillig, Benthe Bondhus (Sp)

Vestland er ikke en frivillig sammenslåing, Kjersti Toppe (Sp)

Tross uenighet og mangelfull kommunikasjon er det en ting senterpartipolitikerne enes om. De nye regionene må tildeles betydelige nye oppgaver om reformen skal ha noen hensikt og legitimitet. Nils Bjørke satt selv på fylkestinget i Hordaland da Vestland ble vedtatt.

- Forutsetningen for at vi sa ja for noen år tilbake, var at regionreformen skulle gjelde for hele landet og at det skulle følge oppgaver med den. Så vi har ikke annet en påpekt at når dette stopper opp så er det naturlig at man må se på det på nytt, sier Bjørke.

 

De tre øvrige fylkestingsrepresentanter fra Senterpartiet i Hordaland har ikke svart på Bymag sine henvendelser. Det vites derfor ikke om noen av disse støtter Bondhus i kritikken av stortingspolitikerne.