- Hvor lenge skal vi fortsette med å betale for en tjeneste vi ikke får, BIR?

Publisert:28. september 2018Oppdatert:1. oktober 2018, 00:22
Foto: skjermdump

Beboere må bruke bil for å kvitte seg med avfall som de betaler for å få hentet.

- Hvor lenge skal vi fortsette å betale for en tjeneste vi ikke mottar?  Vil noen fra BIR svare oss på hvordan de tenker å løse dette for oss som bor på Fjellsiden?

Ordene kommer fra en beboer i Fjellsiden i Bergen som Bymag har vært i kontakt med, og er hentet fra et Facebook-innlegg på BIR sine sider. Innlegget er et forsøk på å komme til bunns i hvorfor ingen kommer og henter avfallet deres. Dette til tross for at de faktisk betaler for tjenesten.

-  I satsen vi betaler, 140 l beholder med 1 tømming pr mnd, inkluderes henting av papir og plast hver 4. uke. Det er ganske spesielt at kommunale myndigheter gir BIR anledning til å fakturere noen innbyggere for tjenester de ikke får, eller har muligheter til å få, skriver kvinnen. 

Langt til nærmeste returpunkt


Dette skiltet ble satt opp av BIR etter at beboerne la press på saken. Foto: skjermdump

Slik det er i dag er nærmeste returpunkt på Koengen, 10 minutters gange unna Fjellsiden. Enda lengre blir det når man må bære søppel og mange av beboerne i tillegg er dårlig til beins. 

Kvinnen, som selv sliter med revmatisme, belyser at det er en vanskelig oppgave å utføre for en som ikke har kraft i  hendene. 

- Av våre nære venner i vår aldersgruppe er nå alle flyttet, stort sett til Sandviken brygge og deromkring, sier kvinnen.  

Vanskelig  fremkommelighet

I sitt tilsvar forteller BIR at det er forsøkt å finne måter å løse problemene på, men at dårlig fremkommelighet og lite plass gjør det vanskelig. 

- Det er dessverre slik at enkelte strøk i Bergen rett og slett ikke har plass til flere spann. Fremkommelighet for fotgjengere, bilister og syklister er viktig. Og også ut fra hensyn til verneverdige brannsmitteområder kan vi ikke sette ut flere spann. (Området, journ. anm.) er heller ikke av de letteste å kjøre i, skriver BIR.

Det påpekes også på at plastsekkene som er plassert ut, er blitt satt ut uten avtale med dem, og at det er grunnen til at de ikke er blitt hentet. 

- Det er heller ikke lett å få ut flere returpunkt. Vi prøver å sette ut slike store containere/beholder ut i nærmiljøer, men det er vanskelig å finne egnet plassering i nærheten (av Fjellsiden, journ. anm.). Et returpunkt trenger plass til både til selve containerne, og til bilen som skal tømme med sikker klarering og en god snuradius.  

BIR har også en mobil gjennvinningsstasjon i nærheten, som stopper hver torsdag fra 15.00 - 19.00. 

- Der kan du levere nesten alt mulig, også plastemballasje. En sekk med plastemballasje veier jo ikke så mye. Kan du alliere deg med en nabo, familie eller velforening om avfallslevering der?, foreslår BIR

Misnøye

Reaksjonene har ikke lagt vente på seg, og mange av kommentarene kommer fra andre misfornøyde beboere. 

En av beboerne er tydelig berørt av at andre tar seg til rette, på tross av at BIR nekter å hente avfallet. 

- Nå gjelder det ikke bare plast, men folk setter fra seg ufattelig mye søppel her. Utidig for oss som bor i nærområdet når rotter, kråker og katter koser seg i avfallet. Dette ser skikkelig ille ut til tider. 

Beboeren er også lite imponert over at det er de som blir sittende igjen med problemet.

- Her om dagen sto der en sort avfallsekk, satt ut sammen med boss-spannene. BIR tok den selvsagt ikke med, men tok seg bryet med å sette en lapp på med ” bruk betalt avfallsdunk”.

- Ikke skjønner jeg at det er vi som kunder, som betaler full avgift for å få tømt boss, skal være dem som løser problemet til BIR, sier en tredje beboer. 

Hun er ikke særlig imponert over BIRs svar og håndtering av saken. 

- Det å si at en plastsekk ikke veier særlig er ett frekt og lite gjennomtenkt argument. Vi snakker om folk som er delvis ufør, og vi snakker og om at det er noe som heter vinter her, og vi snakker om at man må ha bil for å kjøre det bort.

- Hadde vi kunne - slik det gjøres i mange storbyer som London f.eks - satt ut plast og papir på faste dager så hadde vi ikke vært avhengig av andre til dette som vi tross alt betaler for, og som andre får uten videre.Tror ikke det blir særlig store trafikale problemer om det kommer en bossbil en til to dager i måneden gjennom strøket, svarer hun til BIRs kommentar. 

De gjør ingenting

Rita Grøtte, styremedlem i Stølestrøkenes Velforening,  kjenner til saken, og at dette har vært et problem over lengre tid. 

- De (Bergen Kommune og BIR, journ. anm.) gjør ingenting og vil bare la det være slik det er. Vi kan ringe inn og klage på alt plastavfallet, og se hva de gjør, men det blir ingen konsekvenser av det, sier hun til Bymag. 

På tross av at dette har vært tatt opp flere ganger før, er det tydelig at velforeningen ser alvorlig på dette og ønsker en endring.

- Vi har møte neste uke og vil ta dette opp som sak igjen da.  Vi vurderer å kanskje få bymiljøetaten mer på banen, ettersom dette er forsøpling i stor grad! , uttaler Rita Grøtte til Bymag. 

Kvinnen som skrev det opprinnelige innlegget til BIR har også prøvd å få Bergen kommune til å svare på innlegget, uten hell. Det har heller ikke lyktes Bymag å komme i kontakt med noen i kommunen med kjennskap til saken.