Hundeskilt skaper betente konflikter

Publisert:7. september 2018Oppdatert:7. september 2018, 14:14
På lekeplassen i Bøkkergaten i Sandviken skaper dette skiltet konflikt. Foto: Karoline Risnes.

Ulike tolkninger av forbudsskilt mot hunder fører til konfrontasjoner mellom hundeeiere og småbarnsforeldre på lekeplasser i Bergen.

Sondre L. Båtstrand (MDG) Foto: Johanna Keskitalo.

Allerede i august i fjor stilte Sondre L. Båtstrand (MDG) spørsmål ved kommunens forbudsskilt mot hunder på lekeplasser i byen. Ett år senere henger skiltene fortsatt og stemningen mellom hundeeiere og foreldre er dårlig.

I følge Båtstrand er det hundeeiere og småbarnsforeldres ulike tolkninger av hundeskiltene som fører til konfrontasjoner. Skiltene, som er utformet som et totalforbud mot hund, er plassert ved flere lekeplasser.

– Jeg har blitt kontaktet av flere personer som forteller om ubehagelige situasjoner knyttet til ulik forståelse av disse kommunale skiltene med totalforbud mot hund. 

Båtstrand har blitt kontaktet av hundeeiere både med og uten små barn som forteller om situasjoner der de føler seg sjikanert. 

– De blir kjeftet på og tatt bilde av.  Ungdommer som har blitt skjelt ut har følt det truende.

Skaper forvirring

Båtstrand hevder plasseringen kan skape forvirring. Et av stedene han trekker frem er ved en sandkasse i Ladegårdsgaten. – Det er ikke noe gjerde som skiller sandkassen og resten av gaten, dermed kan det være vanskelig å vite om forbudet gjelder hele gaten eller bare sandkassen.

I et skriftlig spørsmål til komite for miljø og byutvikling hevder Båtstrand at situasjonen rundt lekeplassen i Bøkkergaten i Sandviken er svært betent. Ved lekeplassen henger hundeskiltet på et gjerde mellom en grusbane og lekeplassen. I nærheten er det også en gangsti som kanskje er naturlig for hundeeiere å ta i bruk. Skiltet kan derimot tolkes som et totalforbud mot å passere området med hund. Dette har ført til flere konfrontasjoner mellom småbarnsforeldre og hundeeiere.

Situasjonen er så tilspisset i nabolaget at beboerne ikke vil uttale seg til Bymag, for å unngå videre konflikt.

Båtstrand spør byråd Anna Elisa Tryti om hun vil be bymiljøetaten gå gjennom skiltingen for hundehold på lekeplasser, for å sikre at det kommer tydelig frem at hunder i bånd kan ferdes på turveier eller liknende over eller langs uinngjerdede lekeplasser.

– Slik jeg forstår hundeforskriften skal det være lovlig å gå på denne gangstien. Men det er ikke alle i dette nabolaget som mener det, sier Båtstrand.

 

Tenkt i beste mening

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti svarte på Båtstrands spørsmål i komite for miljø og byutvikling. Hun har vært i kontakt med personer som har fortalt om problemstillingen.

– Skiltene er nok tenkt i beste mening rundt lekeplassene, men bymiljøetaten har lovet at de skal ta en gjennomgang og se på problemstillingene. Hundeforskriften og etatens praksis i forhold til denne skiltingen vil bli gått gjennom.

Båtstrand mener at kommunen må sørge for tydeligere skilting, slik at ikke slike konflikter oppstår.

«Det må tydeliggjøres at forbudet kun gjelder inne på selve lekeplassene, og at det er lov å lufte hund på gangveier langs lekeplasser».

Båtstrand er glad for at byråden var tydelig på at bymiljøetaten skal sjekke opp saken. 

– Mitt engasjement i saken handler om at kommunal skilting blir tolket ulikt og skaper konflikter, kommunen må ta det på alvor.