Frykter for sikkerheten

Publisert:18. september 2018Oppdatert:30. september 2018, 22:48
MF Møkstrafjord (på bildet) og MF Horgefjord, som kan frakte opptil 295 passasjerer, har en bemanning på 4 pluss en dagmann.

Vi er for få folk til å takle en nødsitusjon, sier ferjemannskapet på Hufthamarsambandet.

MOB-båt på MF Horgafjord
MOB-båt (mann over bord-båt) på MF Horgefjord
Ferjepassasjer Bernt Ove Sæle
Ferjepassasjer Bernt Ove Sæle.

Vi er svært opptatt av sikkerheten, men har ingen ambisjoner om å øke bemanningen, svarer Fjord1.

Et samlet mannskap på ferjene MF Møkstrafjord og MF Horgefjord, som går på strekningen mellom Krokeide i Bergen og Hufthamar i Austevoll, stiller seg bak en bekymringsmelding som er sendt til Sjøfartsdirektoratet. I varslingsbrevet går ferjemannskapet hardt ut mot Fjord1 og det de ser på som en uforsvarlig lav sikkerhetsbemanning. I brevet står blant annet følgende:

- Fjord1 har fått godkjent en sikkerhetsbemanning på 4 personer. Etter vår mening er dette en altfor liten bemanning til å foreta en eventuell evakuering. Vi vurderer en bemanning på 4 som uforsvarlig, også under normal drift. Vårt krav er at det fastsettes en sikkerhetsbemanning på 6 personer. 

Regionleder i Fjord1, Tor Kristoffersen avviser kritikken: 

- Disse ferjene driftes ikke på noen annen måte enn andre ferjer i Fjord1. Det er nok en liten overgang for de som jobber på dette sambandet, for dette er et samband vi overtok ved nyttår. I utgangspunktet har vi ikke noen ambisjoner om å øke bemanningen. Dette er ikke noe kontroversielt. Dette er den måten denne typen fartøy kommer til å bli drevet på framover.

 

Ulike virkelighetsoppfatninger

Bymag har vært i kontakt med flere i mannskapet på ferjesambandet, men de fleste vil ikke uttale seg om saken. De sier at de ikke får lov av ledelsen. Når Bymag spør Kristoffersen om dette svarer han at: - Det er en generell policy vi har i Fjord1 at det er selskapsadministrasjonen som tar seg av uttalelser til media. Det er ikke noe spesielt i forhold til denne saken.

Vi fikk likevel en i mannskapet til å uttale seg under forutsetning av at han fikk være anonym. Han sier at han er redd for at det kan gå fryktelig galt i en nødsituasjon. – Hvis det er dårlig vær og vi har bevegelseshemmede på båten, eller noen blir skada, eller noen får panikk… 4 mann vil være altfor lite. 

Mannen virker oppriktig bekymret når han forteller, men blir mer oppgitt når Bymag videreformidler at Fjord1 sier de ikke tenker å øke bemanningen. – Jeg vet ikke hva jeg skal si. For meg er det ulogisk. Vi har heller ikke fått noen skikkelig tilbakemelding fra ledelsen. 

Det er tydelig at Fjord1 og mannskapet på Hufhamarsambandet har ulike virkelighetsoppfattelser, både hva gjelder sikkerhetsbemanningen og prosessen i etterkant av varslingen. Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, illustrerer dette når han går langt i å avdramatisere varslingen: 

- Denne saken går nok litt på at mannskapet må bli kjent med våre rutiner. Dette finner vi nok ut av. Jeg er ikke så bekymra for det, men det var litt dumt at de sendte et sånt brev. Vi kunne ha løst det på andre måter. Det er en overgang. Vi er i ferd med å løse dette. Vi er i god kommunikasjon med mannskapet.

 

- 4 mann? Det er jo ingen verdens ting! 

Bernt Ove Sæle bor på Austevoll og tar titt og ofte ferjen inn til Bergen. Han jobber selv på sjøen, offshore på båt, og kan godt forstå bekymringsmeldingen til mannskapet. Han mener mannskapets krav om en sikkerhetsbemanning på 6 bør være et minimum:

- Du skal håndtere opp i mot 300 passasjerer. Du skal ikke ha mange som skaper seg da før du har et problem. Du er grådig avhengig av passasjerene, og de er jo ikke alltid sjøvant. Hvis det ramler en på sjøen og du skal ut med MOB-båten, da er jo mannskapet vekke. Og en ting kan du være sikker på, at hvis det skjer noe så er det ikke fint vær. 

 

- Tar alle bekymringsmeldinger på alvor

Saken er nå til behandling i Sjøfartsdirektoratet. Det er disse som behandler og godkjenner søknader om sikkerhetsbemanning og som skal sørge for at regelverket følges. 

Kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Kari Stautland, sier at bekymringsmeldingen er til behandling hos dem, men at det er for tidlig å svare på hva utfallet vil bli. – Vi tar alle bekymringsmeldinger på alvor, uten at det automatisk betyr at det blir en endring i en sak. Vi vil aldri godkjenne en sikkerhetsbemanning som ikke er i tråd med regelverket, eller der vi mistenker at sikkerheten ikke er god nok.

Stautland forteller også at de har et prosjekt gående som mer overordnet ser på bemanningen på norske ferjer. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si hva resultatet av dette arbeidet vil bli.