- Det er å flå dagpendlerne

Publisert:18. september 2018Oppdatert:30. september 2018, 22:31
15. oktober i høst innføres AutoPASS-betaling på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Sandvikvåg-Husavik.

Snart blir det betydelig dyrere å kjøre bil ombord på ferja.

Silja Ekeland Bjørkly, fylkespolitiker i Hordaland for Høyre
Silja Ekeland Bjørkly, fylkespolitiker i Hordaland for Høyre

I forbindelse med innføringen av AutoPASS på ferjene vil det bli gratis for passasjerer, gående og syklende. Regningen er det bilistene som må ta. I snitt vil dagpendlere måtte betale 12000 kroner mer i året med de nye takstene. 

Dette mener dagpendler Nils Leknesund er urettferdig ovenfor bilistene:

- Det er jo helt feil. Jeg bor på Austevoll og jobber i Dolvik og er avhengig av bilen for å komme meg på jobb. Samkjøring eller kollektiv er ikke noe alternativ for meg. Heldigvis har jeg mulighet for å ta hjemmekontor noen dager, og det blir det nok mer av nå.  

Nils Leknesund synes det er synd at han da får vært mindre i miljøet på jobb, men er først og fremst opptatt av de som faktisk er avhengig av å ta ferja hver dag. – Det er å flå pendlerne, mener han. 

 

Bilistene betaler for de gående

For ferjesambandet vi her snakker om, Krokeide-Hufthamar, er AutoPASS-ordningen planlagt innført den 15. oktober i høst. Her vil prisen for en bil gå opp fra 243 kroner til cirka 310 kroner. For en dagpendler med 50% rabatt vil dette bety en ekstra kostnad på omlag 15000 kroner i året. 

Tor Kristoffersen, regionleder i Fjord1 Vest, forklarer hvorfor det blir et såpass stort prishopp for bilistene:

-  Hele prinsippet bak AutoPASS på ferjer er at det skal være provenynøytralt, det vil si at totalinntektene skal være de samme, så man fordeler de tapte passasjerinntektene ut på bilene.  

Tanken bak omleggingen av takstene er blant annet å stimulere til at flere velger klimavennlige reisemåter. 

Ferjepassasjerene Nils Leknesund og Bernt Ove Sæle.
Ferjepassasjerene Nils Leknesund og Bernt Ove Sæle.

Bernt Ove Sæle, som også bor på Austevoll, tar vanligvis hurtigbåten til Bergen, men er periodevis avhengig av å ta ferja for å få med seg bilen på jobb. Han ser intensjonen bak takstendringene, men er kritisk til om det faktisk vil ha den ønskede virkningen. 

- Det er jo ikke alle det løser seg for med en sykkel eller buss heller. Det er ikke lett å pendle med buss inn til fastlandet. Og samkjøring, klart i enkelt tilfeller så går det, men det er vanskelig.

 

Fylkespolitikere åpner for å endre ordningen

Bilistene og dagpendlerne får støtte for sin bekymring fra flere fylkespolitikere. På forrige fylkesutvalgsmøte ble saken diskutert, og politikerne etterlyste et svar fra fylkets samferdselsavdeling på om det fortsatt ville være mulig å endre ordningen. Silja Ekeland Bjørkly fra Høyre var en av de som var kritisk og selvkritisk på vegne av fylkesutvalget:

 - Vi har ikke helt sett konsekvensen. Dette var ikke noe vi tenkte over når vi gikk inn for dette. I utgangspunktet kan det jo virke fornuftig at de som samkjører får reise billigere. Men dette får altså så store økonomiske konsekvenser for pendlerne at vi er nødt til å ta en ny runde på dette. 

Det er lett å sitte her i Bergen og trekke på skuldrene og si at dette ikke er så viktig. Men vi må huske på at de bor i samfunn som er helt avhengig av ferje.  - Silja Ekeland Bjørkly

Bjørkly har ikke noe klart svar på hvor pengene skal komme fra om ikke bilistene tar regningen. 

- Det er umulig for oss å ta det over fylkeskommunens budsjett. Det vil være snakk om et bortfall av inntekter på et sted mellom 30 og 40 millioner kroner. Jeg forventer at administrasjonen kommer tilbake med en løsning, eller i alle fall et svar på om det er mulig å endre dette, sier Bjørkly. 

En løsning vil være å beholde passasjerbetalingen på ferjene. Dette er det, i følge Vegdirektoratet, mulig for fylkeskommunen å bestemme seg for, men det vil begrense hvor automatisert brikkebetalingen kan bli.

Mens fylkesutvalget venter på svar fra administrasjonen, sier Fjord1 på sin side at de ikke har fått noen indikasjoner på at det blir noen endringer. Det kan altså se ut til at AutoPASS-betalingen på ferjene til Austevoll innføres som planlagt med økte takster for bilistene.