-De har jo livet på vent

Publisert:14. september 2018Oppdatert:17. september 2018, 12:47
Mannen måtte vente i flere år på rettegang. -Ikke helt uvanlig, sier Politiadvokat Bjåstad Arntsen.

Mannen i 30 årene har ventet 3,5 år på å få saken sin avgjort i retten. Unødvendig lang tid, mener både politiadvokat og forsvarer.

Torsdag kom endelig saken opp i Bergen tingrett for mannen i 30 årene, som er tiltalt for oppbevaring og bruk av narkotika tidlig i 2015. Nå først tre og et halvt år senere er saken kommet opp for retten. –Ikke et enkelttilfelle, sier politiadvokat Thomas Bjåstad Arntsen.

 

Påkjenning

 

-De tiltalte som blir berørt av så lang ventetid har jo livet satt på vent. Det er selvsagt en påkjenning for min klient å vente så lenge, sier mannens forsvarer, Kathrine Liland.

 

Politiadvokat Thomas Bjåstad Arntsen er enig.

 

-Dette er et typisk eksempel på at noe har gått galt. Det er ikke vanlig at saker som dette drar så langt ut i tid. Men det er heller ikke et enkelttilfelle. Når tiltalte har forhold som er begått tilbake til 2015, så har det gått altfor lang tid, sier politiadvokat, Bjåstad Arntsen.

 

Advokat Kathrine Liland, i Advokathuset Bergen, er kjent med flere lignende tilfeller.

 

- Jo mer alvorlig saken er, desto vanskeligere vil det være å ha livet på vent. Et annet viktig moment er den tiltaltes alder. Dersom man er i en alder hvor det vil være naturlig å etablere seg, både med utdanning, jobb, hus og familie vil det være en ekstra påkjenning å måtte vente, sier mannens forsvarer, Liland.

 

Skylder på få ressurser

 

Rettsmøtet som pågikk torsdag omhandlet også forhold fra 2017. Likevel er det unødvendig lang tidsbruk mener Liland og Bjåstad Arntsen.

 

- Min klient erkjente straffeskyld enten på stedet eller i avhør både i 2015 og i 2017. I dette tilfellet mener jeg at saken burde være avgjort kort tid etter, sier Liland.

 

Politiadvokaten er enig i at det er best om man får en reaksjon tidlig, og sier at det ikke bør ta lenger tid enn rundt et år før saken kommer opp for retten.

 

-Det kan være mange årsaker til at en sak blir gammel. Vedkommende kan for eksempel underveis pådra seg ytterligere forhold som bør avgjøres samtidig og må etterforskes ferdig først. Men det er også et spørsmål om ressurser. Vi må prioritere hardt, sier Bjåstad Arntsen.

 

Brudd

-I slike saker som dette ber vi dommerne ta hensyn til den lange tiden det har gått siden disse forholdene er begått, når de skal avgjøre dommen, så tiltalte kan få et fradrag for det, sier Liland.

Både politiadvokaten og mannens forsvarer mener det er brudd på Menneskerettighets konvensjonen i dette tilfellet.

-I følge Den europeiske menneskerettskonvensjon har en person som er siktet eller tiltalt krav på at saken blir avgjort av påtalemyndighetene eller domstolene innen rimelig tid etter at vedkommende fikk status som mistenkt. Hva som er rimelig tid kan ikke fastsettes til et bestemt antall måneder eller år. Her spiller blant annet sakens omfang og kompleksitet inn, sier professor ved det juridiske fakultet, ved Uib, Ørnulf Øyen.

 

Øyen kjenner ikke til denne aktuelle saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

 

-Hvis saken ender med at mistenkte straffes, og behandlingen har tatt for lang tid på grunn av ressursmangel, dårlige saksbehandlingsrutiner eller lignende hos politiet, påtalemyndigheten eller domstolene, har straffeloven en egen bestemmelse om redusert straff, sier Øyen. 

Det har ikke lykkes ByMag å få kommentar fra Vest Politidistrikt i denne saken.