Cruisetaket utsettes

Publisert:6. september 2018Oppdatert:7. september 2018, 13:46

Cruisekontroversen fortsetter: hvor mange skip og passasjerer skal slippe inn til Bergen?

Hilde Onarheim (H), leder i komite for finans, kultur og næring.

Bakgrunnen for saken er at Bergen Kommune i fjor høst la et midlertidig tak på inntak av maks fire cruiseskip til Bergen per døgn. Nå ville de redusere det tallet til tre. I tillegg forsøkte Bergen Kommune å redusere antall passasjerer fra 9000 til 8000 per døgn.

– Vi ser at et tak på akkurat antall skip ikke nødvendigvis er det beste, og kanskje vi i Bergen kan bli Norges pilot for hvordan vi kan løse dette, sier Hilde Onarheim (H).

Cruiseskipsaken i Bergen er i disse dager igjen oppe til behandling i kommunen. Onsdag ble saken behandlet i to ulike komiteer i Bergen Kommune. Torsdag skulle komite for miljø og byutvikling behandle siste del, men nå har altså saken blitt utsatt. 

Hører på næringslivet

Onsdag ble det i komite for finans, kultur og næring vedtatt å utsette saken til 3 oktober, bekrefter leder for komiteen Hilde Onarheim (H).

– Vi har utsatt fordi vi ønsker å få mer informasjon fra cruisenæringen. Vi har fått gode innspill fra forskjellige aktører, og vi ser at taket får konsekvenser for cruisenæringen i Bergen. Vi alle er opptatt av å samarbeide og finne gode løsninger. 

Ikke lovhjemmel

Om Bergen Kommune faktisk har lovhjemmel til å gjennomføre et vedtak om regulering er et tema.

Morten Kinn i European Cruise Service AS skriver følgende til kommunen i forbindelse med denne saken: “Kommuneadvokaten og juristene i havnen skriver at det ikke er hjemmel til å sette et tak på antall passasjerer”. ByMag har ikke lykkes å komme i kontakt med kommuneadvokaten i denne saken for oppklaring av lovhjemmel, men kommunikasjonsleder i Bergen Havn, Astrid Tomassen, bekrefter dette.

– I utgangspunktet kan ingen nekte et cruiseskip å legge til kai, med mindre det er snakk om f.eks. akutt forurensning. Men vi kan selvsagt regulere antall skip i forhold til plasshensyn, sier Tomassen til ByMag.

Bergen Havn følger

Tomassen legger til at Bergen Havn forholder seg til de politiske vedtakene som Bergen Kommune gjør.

– Dersom Bergen Kommune ønsker tre skip som maks antall per dag, så tilrettelegger vi for det, sier Tomassen.