Byråden lover kompetansehevende tiltak for rektorer i Bergenskolen.

Publisert:7. september 2018Oppdatert:8. september 2018, 11:12
Skolebyråden Roge Valhammer skriver i sitt svar til det skriftlige spørsmålet tatt opp i komitémøtet at de har sett behovet for å styrke rektorenes forvaltningskompetanse. Foto: Bergen Kommune

Byråden lover nå kompetansehevende tiltak og opplæring for rektorer i Bergenskolen som følge av de nyeste tallene som Regjeringen har lagt frem.

Komitémedlem Øystein Bønes (MDG) mener disse tallene er tragiske. Foto: Bergen Kommune
Kommunikasjonsansvarlig i Skolelederforbundet Modolf Moen sier at det ikke er noen tvil om at det er rektorene som har ansvaret for at mobbesaker blir tatt på alvor og behandlet riktig. Foto: Skolelederforbundet
Leder og Grunnlegger av anti-mobbing organisasjonen Oss Mot Mobbing Kristian Sætre mener det aldri blir for mye opplæring når det kommer til slik problematikk. Foto: Oss Mot Mobbing

Regjeringen presenterte en forrige uke hvor tallene viser at fire av fem elever på landsbasis har fått mehold i mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin. Bergen var i øvre sjiktet på tabellen. 

Tallene er tragiske

Øystein Bønes (MDG) medlem i Komité for barnehage, skole og idrett i Bergen sendte inn det skriftlige spørsmålet til tirsdagens komitémøte. 

– Disse tallene er tragiske. Sånn som jeg ser det er vi nødt til å gjøre det vi kan. Det første vi må prøve finne ut er hva vi ikke gjør godt nok, sier komitémedlem Øystein Bønes. 

Bønes forteller at de har sett denne typen statistikker i mange år. Så det er vanskelig å vite hvor feilen ligger.

Byråden ser behovet for kompetansehevende opplæring

– Byrådsavdelingen har sett behovet for å styrke rektorenes forvaltningskompetanse, herunder forståelsen av det juridiske ansvaret som følger av opplæringsloven, skriver skolebyråden i Bergen Roger Valhammer i sitt svar til det skriftlige spørsmålet. 

Valhammer forteller at det vil bli utarbeidet kompetansehevende tiltak for alle rektorer i skoleåret 18/19. det skal også utarbeides en kompetanseplan som sikrer at nye rektorer får nødvendig opplæring i bla. den nye mobbeloven.

– Byrådet er opptatt av å forebygge mobbing og å skape et godt skolemiljø. I byrådsplattformen har vi slått fast at bergensskolen skal ha nulltoleranse mot mobbing og at vi vil legge frem en handlingsplan mot mobbing med anbefalinger om hvordan arbeidet kan organiseres og styrkes.

Det er rektorenes ansvar

Kommunikasjonsansvarlig i Skolelederforbundet Modolf Moen synes det er beklagelig at elevene ikke får riktig behandling i mobbesaker i skolen. 

– Det er noe vi ser veldig alvorlig på og er noe vi som organisasjonen for skoleledere vil skal endre seg, sier Kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen. 

– Vi tror at byrådens forslag om kompetansehevende opplæring for rektorer kan være lurt. Vi ser ofte at det sjeldent handler om ond vilje, men heller manglende kompetanse som gjør at slike saker ikke blir behandlet riktig. At Byråden nå vil bruke ressurser på det ser vi veldig positivt på. 

Moen forteller at det ikke er noen tvil om at det er rektorene som har ansvaret for at mobbesaker blir tatt på alvor og behandlet riktig.

– Det er hver enkelt skole og hver enkelt rektor sitt ansvar å sette seg inn i nytt lovverk, men det betyr ikke at det er et motsetningsforhold og det å bli kompetansehevet på dette området. Lovverket er komplekst og alt som kan heve rektors kompetanse er viktig. 

Mange føler at de ikke blir hørt

Leder og Grunnlegger for den nasjonale anti-mobbing organisasjonen Oss Mot Mobbing Kristian Sætre er skuffet over tallene.

– Dette er det verste jeg kan høre. Vi er ikke fiender med kommuner eller skoler, tvert imot. Det er helt grusomt. Dette er altfor dårlig. Jeg tror mye av dette skyldes at skolene ikke har fått ordentlig opplæring i hvordan man skal håndtere dette. Det er først i nyere tid at de har blitt strengere på å ha fokuset rundt mobbing i forhold til lærerplanen. 

–  Disse tallene viser at det absolutt er nødvendig med et slikt tiltak. Det skulle blitt gjort for lenge siden. 

Sætre forteller at i sitt arbeid har de snakket med mange elever og mennesker som har vært i slike situasjoner. Mange av de har fortalt at de føler at skolen ikke har gjort sitt. Han tror ungdommer nok også vil nøle mer med å ta kontakt med skolen fordi de føler de ikke blir hørt.

– Alle har et ansvar når det kommer til mobbing. Ikke bare rektorene og skolen, men elevene må også huske på å ta mer vare på hverandre. Vi tror at det er ungdommene som kan utgjøre den største forskjellen. Lærerne og politikerne kan si hva de vil, men ungdommene selv vil nok ha størst påvirkningskraft.