-Bomstasjonen går ut over barna

Publisert:5. september 2018Oppdatert:7. september 2018, 14:00
Barn og voksne på Grimseid frykter for konsekvensene av ny bomstasjon. Foto: Helena Viktoria Johnsen

Plasseringen av ny bomstasjon får lokalsamfunnet til å frykte for barnas trafikksikkerhet og tilgangen på sosiale aktiviteter.

Den 1.januar 2019 vil det komme nye bomstasjoner i Bergen. Dette har vekket sterke reaksjoner i lokalbefolkningen på Grimseid, i Rådalen. Bergen kommune har, i samarbeid med Statens vegvesen, planer om å sette opp bomstasjon midt i en skolekrets.

 

Splitter vennekretsen

-Det er jo barna våre dette går ut over, enkelt og greit. Vi blir helt avskåret fra lokalmiljøet vårt. Barna har venner på begge sider av bomstasjonen, og vi kommer oss ikke til noe uten å måtte betale bompenger, sier trebarnsfar Dan Gunvald Nikø.

Vi må igjennom bomstasjonen uansett hvor vi skal  

 – Bomstasjonen, slik den er foreslått plassert, ligger kun et steinkast fra barnehagen og innkjørselen til den lokale idrettsbanen. Vi må igjennom bomstasjonen uansett hva vi skal. Politikerne kan umulig ha vært her på befaring, legger Marius Kaland Olsen til.

Dan Gunvald Nikø og Marius Kaland Olsen er skuffet over at politikerene som skal vurdere plassering av bomstasjonen ikke har vært på befaring i området. Foto: Helena Viktoria Johnsen
Dan Gunvald Nikø og Marius Kaland Olsen er rystet over at politikerene som skal vurdere plassering av bomstasjonen ikke har vært på befaring i området. Foto: Helena Viktoria Johnsen

På torsdag skal Komite for miljø og byutvikling behandle saken. Når Bymagasinet snakker med leder i miljø og byutviklingskomiteen, Geir Steinar Dale (AP), kan han bekrefte at de ikke har vært på befaring i området.

-Det er statens vegvesen som ønsker at bomstasjonen skal ligge der den er foreslått nå. Dette er beregnet ut i fra deres kalkyle. Men vi ser jo at plasseringen skaper konsekvenser for innbyggerne, og har fått med oss de lokale innspill i saken. Dette skal vi se på nå når saken skal behandles på torsdag. Om det ikke blir noe forandring i plasseringen så ønsker vi å evaluere og følge opp dette prosjektet på et senere stadium, og gjøre eventuelle endringer da, sier Geir Steinar Dale.

-Mitt synspunkt er at plassering av bomstasjoner ikke skal gjøre det vanskelig for lokalmiljøet, og være noe som splitter, eller ødelegger fremkommeligheten for innbyggerne. Det er disse konsekvensene vi vil se på, og samtidig se på de ulike løsningene nå når vi behandler saken. Da håper jeg vi finner en god løsning, sier komitemedlem i Komite for miljø og byutvikling, Per-Arne Hvidsten Larsen (V) til Bymagasinet.

 

Frykter for trafikksikkerheten

Da Bymagasinet møter lokalbefolkningen onsdag ettermiddag er det tydelig misnøye blant innbyggerne. Flere nevner trafikksikkerheten som et viktig argument.

Det vil jo være fryktelig leit om noen foreldre blir nødt til å velge bort fritidsaktiviteter for sine barn på grunn av den store ekstra kostnaden.

 

-Det er barna på Grimseid som kommer til å betale prisen for bomstasjonen, mener lokalbefolkningen. Foto: Helena Viktoria Johnsen
-Det er barna på Grimseid som kommer til å betale prisen for bomstasjonen, mener lokalbefolkningen. Foto: Helena Viktoria Johnsen

 

–Veiene her er altfor farlig for myke trafikanter. Vi har akkurat fått skriv fra kommunen om at dette er en særlig farlig skolevei, så barna får innvilget busskort. Men buss er dessverre ikke noe alternativ når det kommer fritidsaktiviteter da det ikke går buss i det aktuelle området. Vi frykter jo at lokalmiljøet må la barna gå eller sykle til fritidsaktiviteter og venner for å unngå å betale bompenger. Det er jo veldig trafikkfarlig.  Sånn vi ser det har vi ikke noe valg annet enn å kjøre våre barn dit de skal, sier Marius Kaland Olsen. –Det vil jo være fryktelig leit om foreldre må nødt å velge bort fritidsaktiviteter for sine barn på grunn av den store ekstra kostnaden som bompenger vil være. Da er det barna som må betale prisen her.

 

Både innbyggerne og Bergen kommune definerer veien som særlig trafikkfarlig Foto: Helena Viktoria Johnsen
Bergen kommune definerer veien som særlig trafikkfarlig Foto: Helena Viktoria Johnsen

Høy kostnad 

I følge autopass.no ligger det et makstak ved bomstasjonene i Bergen kommune på 60 passeringer, men på grunn av logistikken i familiens aktiviteter må Dan Gunvald Nikø og konen bruke to biler på ettermiddagene.

Jeg kommer til å måtte betale ca 34.000 kr i bompenger i året 

–Vi kommer opp i åtte passeringer daglig bare ved å bringe våre barn til og fra fritidsaktiviteter. Jeg antar at jeg kommer til å betale ca 34.000kr i bompenger i året, noe som sier seg selv at er en urimelig stor kostnad for en gjennomsnittlig småbarnsfamilie, forteller Dan Gunvald Nikø. –Jeg vil tro det er nærmere 150 husstander og 100 barn som blir berørt av dette.

-Vi har et genuint ønske om å skåne innbyggerne på best mulig måte. Vår intensjon er at ikke lokalmiljøet skal være skadelidende av plassering av bomstasjoner. Jeg har ikke vært på befaring på stedet, men vet nok til å forstå at dette innebærer en uønsket ulempe for innbyggerne som med Statens vegvesens endring havner utenfor ringen. En løsning kan være å plassere bomstasjonen på Skageveien, som er utenfor skolekretsen, et annet alternativ kan være å frita innbyggerne for betaling av bompenger, sier Per-Arne Larsen (V), medlem i Komite for miljø og byutvikling.

-Å gi innbyggerne fritak for bompasseringer blir heller en vanskelig sak, mener komiteleder Geir Steinar Dale. –Dette er ikke et enkelttilfelle, da det er flere steder som blir berørt av bompengeplasseringer i Bergen, så en avgjørelse på akkurat bompengefritak er ikke noe enkelt i dette tilfelle.

 

 

-Vi skulle gjerne dratt nytte av bompengene til forbedring av veien og trafikksikkerheten, mener Dan Gunvald Nikø. Foto: Helena Viktoira Johnsen
-Vi skulle gjerne dratt nytte av bompengene til forbedring av veien og trafikksikkerheten, mener Dan Gunvald Nikø. Foto: Helena Viktoira Johnsen

 

-Vi ønsker jo en tryggere vei, og skulle i det minste ønske at bompengene ble brukt til bedring og sikring av veien her, men slik det ser ut nå går pengene til større prosjekter som blant annet bybanen. Da får vi som innbyggere heller ikke dra nytte av det vi betaler i bompenger, sier Dan Gunvald Nikø.

 

Kostbar miljøgevinst

-Dessuten er det mange her på Grimseid som sykler til sentrum om morgenen etter å ha levert barna, men om vi allerede når makstaket på bompengepasseringer, så blir det ikke noe økonomisk gevinst for oss å være miljøvennlig ved å sykle eller ta kollektivtransport, sier Dan Gunvald Nikø.

-Vi er ikke i mot bompenger generelt, men ønsker en annen plassering av bomstasjonen, for eksempel i mellom skolekretsene. Det er jo litt absurd at jeg og min familie kan dra til Flesland og videre til utlandet uten å betale en krone i bompenger, mens vi må betale svært høy kostnad bare vi skal levere barna i barnehage, skole og fritidsaktiviteter,  sier Marius Kaland Olsen.

Det har ikke lykkes for Bymagasinet å komme i kontakt med Statens Vegvesen i denne saken.

 

Det er i dette området det er planlagt ny bomstasjon Kart: googlemaps
Det er i dette området det er planlagt ny bomstasjon Kart: googlemaps