Aldri før vært flere kvinner i politiet

Publisert:29. september 2018Oppdatert:29. september 2018, 12:14
Det har aldri før vært flere kvinner ansatt i politiet. Foto: Politiet.no

Det har aldri vært bedre kjønnsbalanse i politiet enn det er i dag, skriver politidirektoratet i en pressemelding fredag. 

Assisterende sjef for Politihøgskolen, Tor Tanke Holm, forteller at kjønnsbalanse er viktig fordi politiet sitt arbeid skal møte publikum. Foto: PHS
HR-direktør Karin Aslaksen gleder seg over at innsatsen for å få flere kvinner i politiet gir resultater, men understreker at mye fortsatt gjenstår. Foto: Politiet.no
Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ Oslo, forteller Bymag at det er viktig med kjønnsbalanse overalt. Foto: Privat

I pressemeldingen skriver Politidirektoratet at nesten halvparten av de ansatte i politiet er kvinner, og at politiet har høye ambisjoner for en bedre kjønnsbalanse i lederstillinger.

Andelen kvinner i politiet var i underkant av 46 prosent ved utgangen av 2017. Det er en økning på 1,5 prosentpoeng siden utgangen av 2013, viser en fersk . Blant politistillingene har kvinneandelen økt fra 27 til 31 prosent i samme periode.

Flere kvinnelige politistudenter

Politihøgskolen har gjennom flere år arbeidet for å få flere kvinner til å ta politiutdannelse. Opptaket for 2017 viste tidenes høyeste kvinneandel med hele 46 prosent kvinnelige studenter.

– Jeg tenker det at det er en veldig positiv utvikling som vi har sett over en god del år. Det er en ønskelig utvikling og vil at politiet i størst mulig grad skal gjenspeile befolkningen. Også med hensyn til kjønnsfordeling.  Dette er veldig positivt og vi er veldig stolte over å kunne vise til disse tallene i dag, forteller Tor Tanke Holm, assisterende sjef for Politihøgskolen, til Bymag. 

Tanke Holm forteller at kjønnsbalanse er viktig fordi politiet sitt arbeid skal møte publikum. 

– Vi skal fremstå på en sånn måte at publikum får tillit til oss og det får de ved at polititet gjenspeiler befolkningen. Dette handler om at vi har et bredt samfunnsoppdrag som vi skal løse. Vi trenger ulike mennesker med ulike typer kunnskap og kompetanse. Da er det slik at kvinner løser arbeidsoppgavene på andre måter enn menn og slik er det også i politiet. I mange av de arbeidsoppgavene vi står i så løser våre kvinnelige kolleger disse minst like godt som enhver mannlig kollega. 

Tanke Holm tror at det er en generell høy tillit til politiet blant befolkningen og at det kan være grunnen for at det blir attraktivt for mange unge å velge politiutdanningen.

– Utdanningen er også blir vurdert til å være en meget god utdanning og det kan handle litt om det også.

God kjønnsbalanse er nødvendig

Det er et mål for kjønnsbalansen at det skal være 40 prosent kvinnelige ledere i politiet innen 2022. Ved utgangen av 2017 var andelen kvinnelige ledere vi oppe i 32 prosent, etter en økning på to prosentpoeng fra utgangen av 2016.

HR-direktør Karin Aslaksen gleder seg over at innsatsen for å få flere kvinner i politiet gir resultater, men understreker at mye fortsatt gjenstår.

– God kjønnsbalanse er nødvendig for å skape en god og moderne arbeidsplass, og for at politiet skal kunne utvikle og beholde viktig kompetanse. Jeg forventer at det jobbes kontinuerlig og langsiktig i hele etaten for å utvikle kvinnelige ledere og oppnå enda bedre kjønnsbalanse. Målene er ambisiøse, men realistiske, sier Aslaksen

Trine Hinna, fungerende leder i seksjon for HR-rådgivning og utvikling i Politidirektoratet, sier til Bymag at disse tallene betyr mye for politityrket.

– Jeg mener god kjønnsbalanse er nødvendig for å skape en attraktiv arbeidsplass, og for at politiet skal få utvikle og beholde viktig kompetanse. Politiet er avhengig av tillit fra alle deler av befolkningen for å løse vårt samfunnsoppdrag. Et bredt sammensatt politi er med på å sikre legitimitet, samtidig som det styrker arbeidsmiljø, kompetanse og oppgaveløsning. 

– Alle arbeidsgivere vil ha flest mulig gode kandidater å velge mellom, så det at vi nå har flere kvinnelige søkere gjør at politiet  har et bredere rekrutteringsgrunnlag, også til lederstillinger. Kjønnsbalanse i lederstillinger vil bidra til en ønsket utvikling på kultur og holdninger i politiet, da ledere er viktige rollemodeller og kulturbærere.

Hinna forteller videre at hun tror det er mange årsaker til at flere kvinner vil blir politi. 

– Jeg tror det kan handle om at flere kvinner har fått øynene opp for hva det vil si å være politi og å jobbe i politiet. Politiet har et spennende og meningsfylt samfunnsoppdrag, og vi forsøker å vise oss som en attraktiv arbeidsplass. Vi stiller krav til de som rekrutterer om å bidra til bedre kjønnsbalanse. Politihøgskolen har gjennom flere år arbeidet for å få flere kvinner til å ta politiutdannelse, og dette har gitt meget gode resultater.  

Flere forbilder å se opp til

Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ Oslo, forteller Bymag at det er viktig med kjønnsbalanse overalt.

– Flere vil ha forbilder å se opp til og det kan inspirere flere til å gå inn i yrket. Det er viktig og ha både kjønnsbalanse og mangfold. Det er bedre for arbeidsmiljøet og at en får flere forskjellige perspektiv på ulike arbeidsoppgaver.

Kristiansen vet ikke heller ikke helt hvorfor det har blitt så god kjønnsbalanse i politiet egentlig. 

– I brannvesenet er det jo veldig mannsdominerende fremdeles så det er interessant å se at politiet har rekruttert så mange kvinner. Det kan ha noe med populærkulturen å gjøre også. En se mange kvinnelige hovedroller som politikarakterer i series og filmer. Media kan ha påvirket noe. Det kan være med på å normalisere ideen om en kvinnelig etterforsker. 

Kristiansen stiller spørsmål ved hvor mange av kvinnene i politiet som er i lederstillinger.

– Hvor det er mangfold og kjønnsbalanse er et bedre sted å være. Forskning sier at en blir mer kreativ, flinkere og mer åpne for nye ideer der det er mangfold. Så en burde absolutt jobbe for at alle arbeidsplasser er mangfoldige. 


«Jeg blir behandlet likt som mine mannlige kolleger»

Bymag tok også kontakt med en politikvinne, som ønsket å forbli anonym. 

Hun forteller Bymag at det er veldig positivt at det er flere kvinner i politiet.

– Politiet skal gjenspeile befolkningen og det er derfor viktig at politiet består av både kvinner og menn. Videre har kvinner og menn ulike egenskaper som trengs i ulike situasjoner.  Kvinner og menn sine egenskaper utfyller hverandre i en hverdag hvor man møter publikum i forskjellige kriser og situasjoner. Noen situasjoner vil kreve fysisk styrke, mens andre situasjoner vil kreve gode råd og kanskje en god klem. Vi vet aldri hva eller hvem vi møter og jeg mener politiet har bedre forutsetninger til å gjøre en god jobb dersom begge kjønn er representert i etaten

Politikvinnen forteller at hun opplever at hun som kvinne er like viktig som menn i politiet.

– Jeg blir behandlet likt som menn og det forventes det samme av meg som det gjøres av mine mannlige kolleger. 

Hun påpeker likevel at kjønnsbalansen i lederstillingen må jobbes mer med.

– Når det er sagt har vi fortsatt en vei å gå når det kommer til å få kvinner i lederstillinger. Så vidt meg bekjent er det stort flertall av menn i disse stillingene. Her trenger vi bedre kjønnsbalanse.

Politikvinnen søkte politihøgskolen fordi hun ønsket en variert jobb.

– En jobb hvor jeg fikk brukt både hode og kropp. I denne jobben er ingen dag lik. Det er et spennende og givende yrke som jeg er veldig glad for at jeg valgte! Jeg tror flere kvinner utdanner seg som politi fordi jobben ikke lenger blir sett på som et “manneyrke”. Min generasjon er ikke vokst opp med at noen yrker er for menn, mens andre yrker er for kvinner, slik det gjerne var før i tiden.