- Overgangen til ungdomsskolen var et sjokk

Publisert:7. mars 2018Oppdatert:8. mars 2018, 22:32
Illustrasjonsbilde. Flere barn med særskilte behov trenger tilsyn utenom skoletiden også på ungdomsskolen.

Bergen kommune tar betalt for barn med særskilte behov sin skoletilsynsordning (STO) i ungdomstrinnet. Ekteparet Boxaspen, som har en datter på STO, sliter med å få hverdagen til å gå opp med dette tilbudet. Norsk forbund for utviklingshemmede mener foreldrebetalingen er ulovlig.

STO står for skoletilsynsordning, og er en ordning som er laget for barn med særskilte behov på ungdomsskolen.

Ganske mye penger

Ekteparet Ivar og May Britt Boxaspen må ut med omtrent 2000 kr hver måned for at Julie på 15 år skal gå på STO. Stefar Ivar, og mamma May Britt, er nå inni det niende året med betaling for datterens skolefritidsordning.

– Hvis man regner på det, er det snakk om ganske mye penger.

Fikk sjokk

Likevel mener ekteparet fra Bergen at det ikke er pengene som er det verste.

– Overgangen fra SFO til STO var et sjokk. Tilbudet får ikke hverdagen til å gå opp.

Paret forteller at på barneskolen Julie gikk på, var SFO åpen i deler av feriene, samt planleggingsdager. Videre sier de at ungdomsskolen Julie nå går på, tilbyr STO kun de dagene skolen er åpen.

Krever nøye planlegging

– Det er vel ca. 12 uker ferie for skolebarn i året. Vi kan ta fem uker ferie fra jobben, så selv om vi skulle hatt separate ferier, hadde ikke det vært nok uker. I tillegg trenger vi å være to på henne.

Familien må søke om døgnavlastning hvor datteren blant annet kan være i ferier når de er på jobb. En sommer fikk de avslag på avlastning. Løsningen ble sommerleir, og to uker hos pappaen som hun pleier. For å få felles ferie, måtte de også ta seg fri fra jobben utenom feriedagene deres.

– Vi føler datteren vår blir en kasteball. Men vi må tenke på familien som en helhet og også ta hensyn til de andre i familien ettersom vi har fire barn totalt.

Ikke godt nok

Helsebyråd Rebekka Ljosland skriver i en mail til Bymag at skoletilsynsordning er et veldig godt tilbud, som Bergen kommune skal gå gjennom og lage en plan for i 2018.

– På generelt grunnlag skal foreldre som har særlig tyngende omsorgsbehov få avlastning.

Videre skriver hun at de nå skal vurdere sammen med avdeling for skole hvordan de best kan hjelpe familier med ekstra hjelpebehov på en bedre måte enn i dag.

– Det kan være en kombinasjon av avlastning og STO, eller mer STO, eller mer avlastning. Det er ikke godt nok slik det er i dag, og vi ønsker å gjøre noe med dette.

Hjemmel for betaling

Politisk rådgiver for byråd for barnehage, skole og idrett, Line Berggreen Jacobsen, sier at STO-ordningen fra 8-10. klasse er et frivillig  tiltak av kommunen.


Leder for norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen. Foto: Privat

– SFO er et frivillig tilbud til alle barn, og kommunen har en plikt til å legge rette for elever fra 5-7 trinn med særskilte behov, sier Berggreen Jacobsen.

Leder for norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen, sier at dem som har behov for tilsyn og bistand, har rett på det.

– At foreldre skal betale for STO fra 8.-10. klasse mener vi i NFU er ulovlig. Dette er fordi skolefritidsordning (SFO) ikke finnes etter 7. trinn. Det er ikke ulovlig av kommunen å lage en ordning som heter STO, men de har ikke en lovhjemmel for å ta betalt for det, sier Gitelsen.

Vil vurdere å dekke utgiftene


Politisk rådgiver for byråd for barnehage, skole og idrett, Line Berggreen Jacobsen. Foto: Privat

Berggreen Jacobsen sier også at kommunen er i gang med et arbeid om en ny plan for STO i Bergen.

– Da er vi nødt til å tenke på hva tilbudet skal være, og hva vi vil med det. Det vil komme en plan for STO i løpet av dette året.

Videre forteller hun at kommunen vil vurdere å dekke utgiftene for STO, men at det må en faglig vurdering til for å ta stilling til NFU sin innvendinger.

– Det er helt naturlig at spørsmålet om lovlighet blir vurdert når vi skal gjennomgå hele STO-ordningen. Og det er klart at de innvendingene som NFU reiser er viktig å lytte til.

Hun legger til at det er viktig at elever med særskilte behov får et skolefritidstilbud.

– I år har vi derfor bevilget penger slik at det kan tilbys gratis SFO fra 5-7 klasse for elever med særskilte behov.