– Vi mister kontrollen over legeutdanningen

Publisert:8. februar 2018Oppdatert:9. februar 2018, 10:31

I Norge utdannes mindre enn halvparten av legene som er etterspurt av helsevesenet. Det er problematisk at vi har for liten utdanningskapasitet i Norge, mener prodekan Steinar Hunskår.

Steinar Hunskår prodekan for utdanning ved det medisinske fakultet på Universitetet i Bergen. FOTO:UIB.

For få studieplasser
Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin. Det ble klart etter at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget avga sin innstilling om statsbudsjettet, skriver Legeforeningen på sine sider. Steinar Hunskår er prodekan for utdanning ved det medisinske fakultet på Universitetet i Bergen. Han forteller at universitetene mangler kapasitet til å utdanne nok leger.

– Medisinstudiet er et svært dyrt studium. Det er ingen legestudenter som sitter på lesesalen i 6 år, de må jobbe på laboratorier og sykehus, og ha tett samarbeid med mange undervisere, sier Hunskår.

Halvparten utdannes i utlandet  
Prodekanen sier at vi kun får utdannet halvparten av legene helsetjenesten etterspør. Videre vektlegger han at staten burde øke utdanningskapasiteten. Statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet sier at de vil samarbeide med helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med flere studieplasser. I dag utdannes rundt halvparten av medisinstudentene i utlandet, skriver Legeforeningen på sine sider. Hunskår mener at det er et stort paradoks.

– Vi burde ikke akseptere at andre land tar kostnaden og utdanner leger som skal jobbe i Norge. Det medfører at vi mister kontrollen, når vi overlater andre institusjoner å utdanne leger, sier Hunskår.

Til tross for at Hunskår er kritisk til at en stor andel utdannes i utlandet, har han ikke noe imot at de reiser for å studere medisin. Han påpeker at det beriker det norske helsevesenet, og at legene med bakgrunn fra utlandet tilfører nye impulser.

Konkurranse om plassene
Det er stor konkurranse om plassene på det prestisjetunge studiet. Gowthami Balasingha kom ikke inn i Norge og er nå student i Ungarn.

– Det er utfordrende å studere i Ungarn. Til tross for at det var enklere å komme inn på studiet, tror jeg det er vanskeligere å fullføre, sier Balasingha,

Staten burde bevilge mer penger til studieplasser på medisin, forteller Hunskår.

– Jeg mener vi burde ta opp flere studenter, men det har vi ikke kapasitet til. Det er snakk om store summer, og disse summene overlater vi nå til andre land å betale, sier Hunskår.

Han mener at det verken er politisk, etisk eller utdannelsesmessig riktig.