Universitetet i Oslo ser til Danmark

Publisert:21. februar 2018Oppdatert:21. februar 2018, 13:53
Illustrasjonsfoto av en legestudent. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/ UiB.

Universitetet i Oslo ser på alternative opptaksprøver til medisinstudiet. – Opptakskriteriene til medisin diskuteres over hele verden, sier Prodekan Steinar Hunskår.

Prodekan ved det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Foto: UiB.

For å komme inn på legestudiet i Norge kan elevene søke med førstegangsvitnemål fra videregående, eller ordinærkvote. I den ordinære kvoten inngår eventuelle poeng etter videregående skole som blant annet alderspoeng. I følge utdanningen.no var karaktersnittet ved medisin på Universitetet i Oslo 68.5 ved høstsemesteret 2017.

Prodekan ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen Steinar Hunskår sier at det er vanskelig å komme inn på det prestisjetunge studiet.

Universitetet i Oslo skriver på sine sider at karakterer fra videregående skole gir en god indikasjon på at en student skal klare å gjennomføre et medisinstudium.

– Likevel kan utvelgelse gjennom karakterer gi et ensidig bilde av en students evner, sier Unn-Hilde Grasmo-Wandler, prosjektleder for Alternative opptakskriterier, i et intervju til UiO. Videre skriver UiO at det var grunnlaget for en utprøvning av en alternativ opptakstest.

På UiO sine sider står det at 130 medisinstudenter prøvde den alternative testen.

Praktiseres i Danmark
Ingrid Hjelde Øvrum tar opp fag for å komme inn på medisin, og regner med at hun vil være ferdig høsten 2020. Hun tenker at det er bra at det er et høyt snitt på studiet, likevel ser hun noen ulemper.

– Det er litt dumt at fag som ikke er relevant for medisin som for eksempel karakter i gym skal telle for om jeg kommer inn på studiet, sier Øvrum.

Videre mener hun at det kunne vært andre opptakskriterier i Norge.

– Sosiale egenskaper burde også være en del av kriteriene, det er jo også veldig viktig når man skal bli lege, sier Øvrum.

Øvrum planlegger å søke medisinstudiet i København. (Les saken om at over halvparten av Norges leger utdannes i utlandet, )

I Danmark tar de blant annet et motivasjonsbrev og annen erfaring med i beregningen, og ikke bare karakterene. (Øvrum)  

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet. De hjelper blant annet med informasjon og veiledning. På ANSA sine sider står det at i Danmark kommer søkerne i den ordinære kvoten inn ved en helhetsvurdering av søkeren. Kriteriene varierer fra studie til studie. Søkerne kan bli vurdert på bakgrunn av relevant arbeidserfaring, høyere utdanning, opptakstester og motivasjonsbrev.

UiO ønsker å prøve ut en alternativ ordning for at andre enn kun de som har toppkarakterer skal kunne søke. Med en opptakstest vil de kunne få et bredere spekter av søkere står det på UiO sine sider.

Ulik praksis
Prodekan Steinar Hunskår forteller at det er ulike praksiser for opptak på medisinstudiet i verden. Han sier at det er mange måter å gjøre det på, og at målet med de ulike opptakskravene skal være å få best mulig leger i den andre enden. Hunskår mener at det er noen fordeler ved andre typer opptakskriterier. Likevel er han skeptisk til noen av testene.

– All forskning sier at karakterene er veldig viktig. Da har elevene vist tidlig at de kan tilegne seg mye kunnskap på kort tid, noe som er en forutsetning på medisinstudiet, sier Hunskår.

Medisinstudent ved Universitetet i Oslo Sissel Hoel mener det er bra at det er et høyt snitt på studiet, men ikke for en hver pris. 

– Uansett hvilke kriterier som blir valgt burde det være et høyt snitt, men kanskje ikke like høyt som det er idag. Karakterene reflekterer i stor grad hvordan man vil komme seg gjennom studiet, sier Hoel.