Undersøker hvorfor studenter har det tyngst

Publisert:21. februar 2018Oppdatert:1. mars 2018, 12:15
Lise Solheim og Berit Christine Nestås fra Sammen står på stand for å få flere til å ta undersøkelsen. Foto: Sammen

Fra 6. februar til 20. mars skal Folkehelseinstituttet gjøre en undersøkelse av alle norske studenter for å kartlegge deres trivsel og helse. Marita Monsen fra Sammen forteller at forrige Helt ærlig-undersøkelse viste at studenter har det tyngre enn andre i tilsvarende aldersgrupper.

Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Sammen. Foto: Sammen
Therese Sverdrup, prorektor ved NHH. Foto: NHH.

Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Studentsamskipnaden på Vestlandet, også kalt Sammen, sier resultatet fra undersøkelsen danner grunnlaget for hvordan Sammen vil jobbe i møte med studenter.

– Undersøkelsen gir veldig gode svar på hvordan studenter faktisk har det, og danner hele grunnlaget for hvilke tilbud vi skal ha for studenter. Spesielt når det kommer til helsetilbud. Vi hadde denne undersøkelsen sist i 2014, og etter det ansatte vi flere psykologer og fikk satt lavterskeltilbud til studenter i fokus, sier Monsen.

 

Studenter har det tyngre enn jevnaldrende som ikke studerer

Monsen forteller at undersøkelsen i 2014 viste at studenter har det tungt.

– Den viste at studenter hadde det vanskelig. Spesielt når vi sammenlikner dem med tilsvarende aldersgrupper i resten av samfunnet, som ikke studerer, ser vi at studentene har flere psykiske symptomplager enn andre.

Hun mener at sammenligning med tall fra de ulike studentsamskipnadene i Norge vil avdekke forbedringspotensialene hos Sammen.

– Det er en landsdekkende undersøkelse, og det som er bra da er at vi kan måle oss med de andre samskipnadene i Norge. Hvordan gjør de det i Oslo for eksempel? Hva slags tilbud har de der, og er det noen grunner til at studentene er mer fornøyd med tilbudet enn i Bergen? Slike ting er vi interessert i å vite, sier Monsen.

 

Opptatt av anonymitet

Monsen forteller at mange studenter er bekymret for anonymitet når de tar undersøkelsen.

– Vi har fått en del henvendelser angående anonymitet, for du må skrive inn personnummer når du starter. Men det er viktig å si er at det er bare for å verifisere at du faktisk er student. Personnummer blir etter hvert erstattet med et løpenummer, som aldri kan kobles tilbake til personen det gjelder.

 

Vil vite hvordan det står til

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av studieplassene som promoterer


Therese Sverdrup, prorektor ved NHH. Foto: NHH

Helt ærlig-undersøkelsen. Therese Sverdrup, prorektor for innovasjon og nyskapning ved skolen, mener undersøkelsen er viktig for å skaffe en oversikt over studentenes trivsel.

– Det er viktig å kartlegge hvordan det står til med studenter generelt, men vi på NHH er selvfølgelig spesielt interessert i våre egne elever. Vi vil jo gi studentene tilbud de faktisk trenger, så da må vi vite hvordan de har det, sier Sverdrup.

Handelshøyskolen jobber aktivt for å få sine studenter til å ta undersøkelsen.

– Vi har blant annet arrangert allmøter hvor vi snakker om undersøkelsen og temaer knyttet til helse og trivsel for å få flere til å bli med, forteller Sverdrup.  

 

“Helt ærlig”-undersøkelsen kan besvares på www.studenthelse.no frem til 20. mars.