Setter fokus på funksjonsevne og seksualitet

Publisert:21. februar 2018Oppdatert:16. april 2018, 11:46
Camilla Lyngen, styreleder i Unge funksjonshemmede. Foto: Unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede lanserer et nytt e-læringsverktøy for å øke kunnskapen om seksualitet og funksjonsevne.

«Sex som funker»
Sammen med Helsedirektoratet har Unge funksjonshemmede publisert en rapport hvor ungdommer snakker om seksualitet og funksjonsevne. Rapporten «Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne» har som mål å bryte ned tabuene om temaet og øke kunnskapsnivået blant helsevesen og lærere. Den baserer seg på intervju med 14 ungdommer hvor de forteller om sine erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

– Vi ønsker at helsepersonell og lærere skal få hjelp til å vite hvordan man kan gå fram for å spørre og snakke om seksualitet blant ungdommer med nedsatt funksjonsevne, sier Camilla Lyngen, styreleder i Unge funksjonshemmede.

I rapporten har man kommet med 14 tips til hvordan å gå fram og disse vil bli brukt i e-læringsverktøyet. I tillegg ønsker de å lage videosnutter som helsevesen og lærere kan bruke. Ved å sende disse videosnuttene rundt vil helsevesen og lærer kunne bruke dette i undervisning og til informasjon.


Mangel på kunnskap
I rapporten kommer det fram at en av de største utfordringene er at mange vegrer seg for å ta opp temaet, da man er redd for å såre den andre. – Mange har for lite kunnskap, og det er dette vi ønsker å gjøre noe med. I tillegg ønsker vi i større grad at helsevesenet skal få dette inn i utdanningen sin, og ikke bare bli oppfordret til å lære det på egen hånd, sier Lyngen.

Unge funksjonshemmede sin satsing har fått gode tilbakemeldinger, og de vil fortsette å holde foredrag og informere om seksualitet og funksjonsevne. ­– Det er viktig at man blir sett på som et helt menneske og ikke bare en diagnose. Mange opplever at de blir avseksualisert og derfor ønsker vi å løfte fram fokuset på det hele mennesket, sier Lyngen.

Siri Fransson, nestleder kommunalt råd for funksjonshemmede. Foto: Privat.


Kommunalt råd glad for satsingen                     
Nestleder i kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen, Siri Fransson, gleder seg over satsingen fra Unge funksjonshemmede. – Vi som kommunalt råd jobber for at alle med nedsatt funksjonsevne skal ha full deltagelse og integrering i samfunnet. Det er viktig å jobbe mot fordommer og sørge for at alle får et verdig liv, sier Fransson.                                                        

Det kommunale rådet har stort fokus på brukermedvirkning på alle områder. – Jeg er glad denne rapporten kommer på bakgrunn av intervju med mennesker som har nedsatt                    
funksjonsevne, og ikke bare fra fagpersoner, sier Fransson.

Dette e-læringsverktøyet fra Unge funksjonshemmede skal lanseres i 2018. I tillegg til dette vil de også holde foredrag for å øke kunnskapen om seksualitet og funksjonsevne. Siri Fransson tror dette arbeidet er viktig og helt nødvendig for å bryte ned fordommer å øke kunnskap. – Sex og samliv er en stor del av livet til mennesker, og det er viktig at de med nedsatt funksjonsevne blir møtt av mennesker som har kunnskap og forståelse om temaet.