– Pasientene gråt og var redde

Publisert:23. februar 2018Oppdatert:26. februar 2018, 11:34
En sjekkliste for hva som skal gjennomgås med sykepleiere fra vikarbyråer før vakten starter ble laget i ettertid, men helsetilsynet mener den fortsatt ikke er god nok

Den innleide sykepleieren fikk ikke tilstrekkelig opplæring før nattevakt, slår helsetilsynet fast. Resultatet ble gråt, redsel og store smerter blant pasientene. Fagforbundet Bergen vil ha vikarbyråene ut av helsesektoren.

KRITISK. Leder i Fagbforbundet Bergen vil ha vikarbyråene ut av helsesektoren. FOTO: Per Flakstad, Fagbladet/Fagforbundet

I slutten av januar publiserte Statens Helsetilsyn en som avslørte grov svikt i medikamenthåndtering ved nattevakt på et ikke navngitt sykehjem. Ifølge rapporten fikk sykepleieren, som var innleid fra et vikarbyrå mindre enn en halvtimes opplæring før vakten på arbeidsplassen hun aldri hadde vært på.

I løpet av natten hadde hun blant annet gitt 20 mg ganger to av det smertestillende middelet Ketobemidon til en pasient som kunne få 2,5 mg ved behov, og to ganger gitt tidobbel mengde av legemiddelet Nozinan. En annen pasient hadde ikke fått utskifting av smertepumpe, med store smerter som resultat. Leder av fagforbundet Bergen, Sara Bell, mener det er uansvarlig å ikke gi tilstrekkelig opplæring.

– Vi får ikke fjernet alle problemer i helsesektoren ved å fjerne vikarbyråene, men det er helt klart en korrelasjon mellom faste arbeidstakere og kvalitet på tjenestene, sier hun.

Redsel blant pasienter

Ifølge helsetilsynets rapport var i løpet av natten flere pasienter redde, gråt og led av store smerter. Sykehjemmet hadde ikke utarbeidet rutiner for opplæring av innleide sykepleiere. Helsetilsynet peker på at kortidsinnleie av vikarer er et kjent risikoområde hvor svikt forekommer. Sara Bell mener omorganisering må til for å fjerne behovet for innleide vikarer.

– Bergen kommune har så mange ansatte i deltid at de kunne utmerket satse på å få disse i fulltid før de leier inn eksterne, eksemplifiserer hun om vikarbehovet i kommunene.

Sykepleieren selv sier ifølge helsetilsynet at hun ba om full opplæring, men på grunn av dårlig tid fikk hun ikke dette. Hun forteller også at hun sa ifra at hun ikke visste hvordan hun håndterte smertepumpen dersom den stoppet, men fikk da beskjed om at det ikke ville skje.

- Vikarbyråene dekker viktig behov

Christel Langebrekke som er leder for Adecco Helse forteller at ansvaret for opplæring ligger hos innleier.

– Erfaringen viser at det blir stilt strengere krav til leverandører av helsepersonell enn de krav innleier selv stiller. Våre vikarer er kvalifisert for jobben de skal gjøre, sier Langebrekke.

Også helsetilsynet skriver i sin rapport at selv om personalansvaret ligger hos vikarbyrået, har sykehjemmet ansvaret for å sørge for at vikaren innehar kompetanse til jobben

Langebrekke forteller at det finnes flere useriøse aktører som de tar avstand fra, men mener at de selv fyller et behov i helsesektoren.

– Sykepleiere utgjør den yrkesgruppen det er størst mangel på arbeidskraft i Norge, og offentlig helsesektor er helt avhengig av bemanningsselskaper for å skaffe nok autorisert helsepersonell, sier hun.

Helsetilsynet fastslår i rapporten at sykehjemmet hadde brutt forsvarlighetskravet. Sykepleieren fikk en advarsel.

Hverken Adecco Helse eller Bergen Kommune er nevnt i rapporten til Statens Helsetilsyn, og er kun brukt som eksempel og informasjonskilde i saken.