Ønsker studenter på konferanse - krever 5000 i inngangsbillett

Publisert:9. februar 2018Oppdatert:1. mars 2018, 12:00
Psykologistudent, Pål Teigland Lystrup, er bekymret for at høye priser vil gjøre det vanskelig for studentene å delta på psykologikonferansen.

Bergens største internasjonale psykologikonferanse med verdensledende psykologer går av stabelen i april 2018. Psykologistudent, Pål Teigland Lystrup, er bekymret for at høye priser vil gjøre det vanskelig for studenter å delta.

Aslak Hjeltnes, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB. Foto: Kristian Hereid Eide/UiB
Jan Reidar Stiegler, psykologspesialist & Fagsjef i NIEFT. Foto: Julianne Leikanger/IPR

Emotion Revolution er en konferanse hvor verdenskjente psykologer skal se på følelser gjennom de ulike retningene i psykologien. For en student koster det 4 990 kroner å delta. – Jeg hadde veldig lyst til å delta, men da jeg så prisene var det avskrekkende, sier psykologistudent Pål Teigland Lystrup.

Vanskelig for studenter å delta
-Konferansen er veldig aktuell for oss som skal bli behandlere, men nesten 5000 kroner blir for mye for en student, sier Teigland Lystrup. Han legger til at studentene må droppe obligatorisk praksis eller undervisning i faget for å kunne delta på konferansen.

-Dette viser at konferansen ikke er lagt opp for studentdeltagelse, sier Teigland Lystrup.

Psykologspesialist og fagsjef i NIEFT, Jan Reidar Stiegler, forteller at det er studentrabatt på billettene til konferansen, og at prisen på disse er halvparten av de ordinære billettene. Stiegler har forståelse for at prisen fortsatt er høy, og kunne ønske at det fantes fond eller legater som gjorde det enda billigere for studentene.

-Vi har veldig lyst til at studenter skal være med, de er jo framtiden, sier Stiegler.

Han begrunner prisene med at det koster mye å få profilerte verdenskjente psykologer til Bergen, og at arrangørene dermed ikke forventer å tjene på konferansen.

-Vi vil at det skal gå i null, og vi er nødt til å få det til å gå rundt, sier Stiegler.

Viktig for studentene
Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB, Aslak Hjeltnes, mener også at konferansen vil være positiv for studentene. Han legger til at følelser er et tema i tiden og at UiB bruker denne kunnskapen i undervisningen på profesjonsstudiet.

-Studentene vil lære mye av å delta, og de vil få et innblikk i den store endringen og utviklingen som nå skjer innenfor fagfeltet, sier Hjeltnes.

Psykologistudent Teigland Lystrup tror også at konferansen ville skapt engasjement og motivasjon hos studentene. Han legger til at konferansen kunne åpnet for at psykologistudentene kunne skapt nettverk i psykologmiljøet i Bergen.

-Konferansen ville kunne gi oss en følelse av å være med i et større fellesskap, og vært en plattform hvor vi kunne komme i kontakt med andre psykologer, sier Teigland Lystrup.

Teigland Lystrup sier at Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen burde fått til et samarbeid med arrangørene av Emotion Revolution for å tilrettelegge konferansen mer for studentene, selv om Universitetet ikke står som arrangør. Likevel er Teigland Lystrup positiv til konferansen og mener at den viser at det skjer nye ting, og at man er villig til å tenke i nye baner innenfor psykologifeltet.

Bergen på verdenskartet i psykologi
Hjeltnes forteller at dette er den største psykologikonferansen som er avholdt i Bergen på mange år. Han sier at konferansen vil være et viktig møtepunkt for kjente internasjonale psykologer i ulike fagmiljøer og tradisjoner.

-Konferansen er med på å sette Bergen på verdenskartet i klinisk psykologi og psykoterapi, sier Hjeltnes.

Han legger til at det er første gang at ledende eksperter for alle tilnærmingene for terapi i dag møtes på tvers av fagmiljøer for å diskutere hvordan de forstår og jobber med følelser. Videre forteller han at norske psykologer har de siste årene fått et sterkt og synlig psykologmiljø også internasjonalt, men at det er unikt at de har fått så store navn til konferansen.

-Bergen har blitt et ressurssenter for norske psykologer som er interessert i følelser, sier Hjeltnes.

Stiegler forteller også at konferansen har tiltrukket seg et internasjonalt publikum med påmeldte fra Sør-Afrika, Kina, Japan, Canada, Iran og Australia.

-Per i dag er det 600 påmeldte, og 40% av disse er ikke fra Norge, sier Stiegler.

Rundt 50 av de 600 påmeldte er studenter.