Ønsker dobbelt så mange flyktninger til Bergen

Publisert:9. februar 2018Oppdatert:16. februar 2018, 14:48
Inkluderingsbyråd Erlend Horn (V) forteller at kommunen er beredt til å ta i mot flere flyktninger.

-Vi er beredt til å ta i mot et større antall, sier inkluderingsbyråd Erlend Horn.

Bergen kommune ble i 2018 bedt om å ta i mot 200 flyktninger. Dette er det laveste antallet på ti år, i følge fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

-Flertallet i bystyret mente at Norge og Bergen kunne ta i mot flere flyktninger og ønsket å gjøre dette klart for staten, sier byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V).

Forrige uke vedtok bystyret å ta i mot det antallet de ble bedt om, men stilte seg undrende til et så lavt bosettingsbehov. Vedtaket om bosetting ble publisert på Bergen kommune sine nettsider med følgende kommentar: 

«I en verden der millioner av mennesker har sterke grunner til å søke beskyttelse, har Norge gjort det så komplisert å søke asyl at Norge i praksis unndrar seg sin del av ansvaret for medmenneskers skjebne. Bystyret i Bergen mener at dette er umenneskelig og uakseptabelt.»

-Kritikken i denne kommentaren er rettet mot de nasjonale politikerne, forteller byråden. 

Bymag har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som har det overordnede ansvaret for asyl og innvandring. 

-Jeg synes dette er en merkelig kommentar, skriver statssekretær Torkil Åmland i en e-post til Bymag. Han forteller at Norge siden 2012 har tatt i mot 80 000 personer, og nevner at Norge har sluttet seg til politiske initiativer som EUs relokaliseringsprogram og FNs program for overføringsflyktninger. 

-Det er derfor ikke riktig at Norge unndrar seg alt ansvar for mennesker på flukt, skriver han. 

viser at antallet asylsøkere til Norge i 2017 var historisk lavt. På spørsmål om dette er en ønsket politikk, svarer Åmland følgende: 

-Vi ønsker færrest mulig grunnløse asylsøkere og  en asylpolitikk som er bærekraftig, og som gjør at vi kan lykkes med integreringen. Grensekontroller og tydelige politiske signaler om at asylsøkere uten beskyttelsesbehov ikke bør komme til Norge er viktige i så måte. 

Horn forteller at Bergen kommune siden flyktningkrisen i 2015 har bygget opp kapasiteten i integreringsarbeidet. De to siste årene har kommunen tatt i mot rundt 1300 flyktinger. 

-Det å gå ned til å ta i mot 200 flyktninger er en stor dropp. Vi ønsker å komme tilbake til det nivået det var før flyktningkrisen. Hvis vi ligger på 400 i året er det lettere å få det inn i en forutsigbarhet, sier byråden.