Lovbrudd i turnusordningen

Publisert:14. februar 2018Oppdatert:21. februar 2018, 13:32
Legevaktsjef Dag Jørgen Brochmann.

Nordhordland legevakt kritiseres etter tilsynsrapport. Turnusleger fikk ikke den oppfølgingen de har krav på.

Medisinstudentene Rebekka Vaksdal (27), Silje Dahl (27) og Taran Grønvik (25) mener det er viktig å ha en bakvakt som kan tilkalles.

En viser at Nordhordland legevakt i Lindås kommune ikke sikret at turnuslegene alltid har en lege i bakvakt dersom det skulle være nødvendig. Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven.

Må innfri kravene

Rune Johan Skjælaaen, pasient- og brukerombud i Hordaland, ser alvorlig på avviket. Han mener det først og fremst er risikabelt for pasientene som er avhengige av en fungerende legevakt.

— Det er et alvorlig problem at legevakten ikke kan innfri de kravene som er satt, og at kommunen ikke kjenner til reglementet og kravene som myndighetene setter, sier han.

Skjælaaen sier videre at innbyggerne blir møtt med et dårlig tilbud.

Sikre forsvarlige tjenester

Ifølge en merknad til akuttmedisinforskriften skal turnusleger «alltid arbeide under veiledning og tilsyn». Hovedpoenget med turnusordningen er at kandidatene skal få erfaring nok til å kunne jobbe selvstendig når de kommer ut i arbeidslivet.

— Systemet rundt turnuslegen må være godt nok for å sikre forsvarlige tjenester i kommunen, sier assisterende fylkeslege Kristin Cotta Schønberg.

Helsedirektoratet har gitt ut et skriv som utfyller akuttmedisinforskriften, hvor de poengterer at «tjenesten kan ikke organiseres slik at turnusleger har ansvar for legevakt alene. Hvis de er alene må de ha en veileder i form av en bakvakt som er tilgjengelig og kan rykke ut innen forsvarlig tid.»

Schønberg sier at hovedformålet med tilsynet er å hjelpe til forbedring av tjenestene der det er nødvendig. Det viktigste er å sjekke at de ansatte følger rutinene, samt vektlegger pasientsikkerheten.

— Dersom det blir funnet avvik, ønsker vi å hjelpe til med å løse disse avvikene gjennom dialog, sier hun.

Essensielle bakvakter

Silje Dahl (27) er medisinstudent ved UiB, og har allerede vært ute i praksis. Hun hevder hun hadde lite ansvar og fungerte mest som en hjelpende hånd. Hun har ikke opplevd å måtte tilkalle hjelp, men mener likevel det er essensielt å ha noen å ringe om det skulle være nødvendig.

— Dersom det dukker opp situasjoner der du som turnuslege står overfor store beslutninger, er det svært viktig å kunne tilkalle bakvakt, sier Dahl.

Lukket avvik 

Dag Jørgen Brochmann, legevaktsjef ved Norhordaland legevakt, forteller at grunnlaget for avviket var at legevakten manglet 12 timer per uke med bakvakter. Han opplyser nå at avviket har blitt lukket. 

— Det er bare bra at vi får tilsyn. Det er som gratis konsulentarbeid, sier han.