Krever høy avgift på alt av kjøtt

Publisert:14. februar 2018Oppdatert:15. februar 2018, 16:52
FOR BILLIG. Dette regnes kanskje som luksusmat av mange, men Framtiden i våre hender mener det må bli dyrere. Illustrasjonsfoto: Johannes Steen.

Framtiden i våre hender vil innføre kjøttavgift, forbud mot prisdumping og full moms på kjøtt. UiB-professor mener at subsidiene til landbruket heller bør halveres.

HØYE KRAV. Seniorrådgiver i Framtiden i våre hender, Liv Thoring, vil ilegge avgift på alle typer kjøtt. Foto: Trond Wormstrand/Framtiden i våre hender.

I januar slapp Framtiden i våre hender (FIVH) en som viser at nordmenns kjøttforbruk har økt med rundt 50 % siden 1979, og kjøttet har blitt langt billigere. Dette mener de har en klar sammenheng.

– Kjøtt er blitt relativt sett billigere enn all annen mat, fordi prisene holdes kunstig nede med høye landbrukssubsidier, og fordi matvarekjedene, i konkurranse med andre kjeder, fritt kan selge billig “lokkekjøtt” med tap, som ribbe til 19,90,- før jul. Vi vet at mange butikker øker prisen på andre varer for å kunne selge billig kjøtt, skriver forfatter av rapporten, Liv Thoring, i en mail til Bymag.


Vil ha høy avgift, men vil ikke si hva det betyr

I dag spiser nordmenn i gjennomsnitt rundt 81 kilo kjøtt i året. Produksjon av kjøtt gir ifølge rapporten 10 ganger høyere utslipp enn grønnsaker, og 11 ganger mer enn kornprodukter.

I 2015 ble det foreslått av Grønn skattekommisjon å pålegge rødt kjøtt en avgift på 7,5 %, men forslaget gikk ikke gjennom, spesielt siden utformingen av avgiften kun ville rammet norskprodusert kjøtt. Thoring fra FIVH sier de ønsker å legge avgift på alle typer kjøtt.

På spørsmål om hva en avgift på kjøtt innebærer i praksis, får Bymag ikke noe entydig svar fra FIVH, men Thoring sier at en økning på 20 % vil gi en forbruksreduksjon på 10 %.


LAV PRIS. Grafikken viser hvordan prisen på matvarer har utviklet seg ifølge SSB. ILLUSTRASJON: Framtiden i Våre Hender

Bedre å redusere støtten til bønder

Arild Hermstad, sentralstyremedlem i MDG og tidligere leder i FIVH, mener at man først og fremst burde innføre full moms på ikke-økologisk kjøtt.

– Vi burde først sette kjøttmomsen opp på normalt nivå og se hvilke effekter det får. Da vil jo også prisen på kjøtt gå opp, sier Hermstad

Professor emeritus ved UiB, Erling Vårdal, er enig i at prisen på kjøtt må opp, men mener at økt moms eller avgift er to sider av samme sak. Det beste stedet å starte er, ifølge professoren, å begrense subsidiene til bønder som produserer rødt kjøtt.

– Subsidiene som blir utbetalt til bønder for rødt kjøtt er det bare å halvere. Da produserer de mindre og da blir det dyrere. Enkelt og greit, sier han.

Arild Hermstad er enig i at støtten til kjøttbøndene må reduseres betraktelig. Istedenfor vil han at bønder som produserer grønnsaker skal få mer støtte over skatteseddelen.

– Nesten hver krone av landbruksstøtten går til kjøtt, og hverken Norge eller andre land støtter grønnsaksprodusenter i særlig grad. Det er vanskelig å endre denne logikken, sier MDG-politikeren.

Både Hermstad og Vårdal er uenige i at en eventuell avgift burde ramme alle typer kjøtt likt, slik FIVH foreslår. Istedenfor mener de at avgifter først og fremst må rettes mot rødt kjøtt.