Kirurg ble avskiltet i Norge, opererer norske pasienter i Iran

Publisert:23. februar 2018Oppdatert:27. februar 2018, 11:34
Dette er et røntgenbilde av nakken til en av Abbas Montazems pasienter. De øverste to platene og metallstrengen mellom dem, er operert inn av Montazem. FOTO: Privat

Nevrokirurgen Abbas Montazem ble avskiltet av Helsetilsynet i 2016. Over et år senere opererte han fremdeles nordmenn, i hjemlandet Iran.

For to år siden ble Fylkesmannen i Rogaland varslet av en pasient som hadde vært på konsultasjon hos den tyskutdannede legen. Hun reagerte på flere forhold hun mente myndighetene burde bli kjent med, blant annet at legen tok imot pasienter i en privatbolig. Det ble gjennomført et uanmeldt tilsyn samordnet mellom Rogaland politidistrikt og Statens strålevern, der det blant annet ble funnet et røntgenapparat i loftstuen og medisinsk utstyr ble beslaglagt. Helsetilsynet tilbakekalte legens autorisasjon begrunnet i faglig svikt og legevirksomhet under uforsvarlige forhold. Legen forlot landet så fort politiet tillot det, dagen etter tilsynet.
 

Plater i pasientenes nakke

– Jeg opererer fortsatt norske pasienter, sier Abbas Montazem til Bymag på telefon fra Iran, der han jobber på det private Laleh Hospital i Teheran.

Det er to år siden han mistet lisensen sin i Norge. Montazem opererer inn plater i pasientenes nakke for å stabilisere nakken. Montazem sier at flere av pasientene som har blitt behandlet av han forteller om store smerter i nakken, uten å få en diagnose i Norge. Mange av pasientene fikk forklart av Montazem at de led av “neck instability”. Dette er en svært omdiskutert diagnose, siden det er stor uenighet om hvordan denne instabiliteten kan og bør dokumenteres. I Helsetilsynets tilbakekallelse av autorisasjon skriver de blant annet : “de kliniske undersøkelsene var overflatiske, diagnostikken mangelfull, og diagnosene som ble brukt finnes ikke i den internasjonale sykdomsklassifikasjonen”.
 

Bruker ulike typer MR

Montazem mener selv han finner en instabilitet i nakken ved bruk av stående eller sittende MR. I Norge og i offentlig helsevesen i andre europeiske land brukes liggende MR for å dokumentere nakkeskader.

– Dette er et problem, for når man bruker liggende MR går man glipp av store nakkeskader hos pasienten, mener Montazem.

Abbas Montazem forteller at han har besøkt Norge flere ganger opp igjennom årene, blant annet for å undersøke nakkeskadde pasienter. Den seneste norske pasienten Montazem behandlet var i Iran for kun et halvt år siden, forteller han. På spørsmål om hvor mange norske pasienter som har vært hos han for konsultasjon eller operasjon, forteller han:

– Det har jeg ikke tall på, men det er veldig mange.
 

Samarbeidet med norsk lege

Montazem samarbeidet tidligere med en norsk spesialist i anestesi. Det var i den tidligere anestesilegens bolig mange av pasientkonsultasjonene i Norge foregikk, og det var her Helsetilsynet rapporterte om uforsvarlig legevirksomhet.

Etter at autorisasjonen ble tilbakekalt, varslet Helsetilsynet tyske og iranske myndigheter gjennom sine ambassader i Norge. Montazem sier selv at dette ikke fikk noen konsekvenser i de andre landene han har autorisasjon til å drive legepraksis.
 

– Informerer nøye om risiko

Montazem er en . Noen hyller den tyskutdannede kirurgen som sin redning i livet, andre beskriver han som svært uprofesjonell. Selv garanterer han ikke at pasientene blir helt bra av platene han operer inn, som skal stabilisere pasientenes nakke.

– Jeg informerer pasientene nøye om behandling og risiko på forhånd. Dette er på ingen måte en lett operasjon. Noen blir 30-50% bedre, mens andre blir helt frisk og kan gjøre fysisk aktivitet. Det kommer an på hvor stor skadene er og hvordan pasientene responderer på operasjonen, sier Montazem.
 

Advarer norske pasienter

Helsetilsynet sier i en kommentar at behandling av norske pasienter i Iran ikke er deres bord.

– Han har ikke norsk autorisasjon, og kan ikke behandle pasienter i Norge. Han kan heller ikke undersøke pasienter i Norge med tanke på videre behandling i Iran. Å fortsette legepraksis i Norge etter at den norske autorisasjonen er tilbakekalt, er straffbart, sier Toril Sagen, fagsjef i Helsetilsynet.

– Vi kan imidlertid ikke gripe inn overfor Montazems praksis i Iran, og kan heller ikke hindre at nordmenn reiser til Iran for å få behandling, men vi vil sterkt fraråde det, sier fagsjef Sagen.

Les også vår sak om