Frykter sløsing av skattepenger

Publisert:16. februar 2018Oppdatert:21. februar 2018, 16:04
Bedre Byutvikling Moss (BBM) og leder Jonathan Parker med folkemøte på plenen ved Storebro i Moss. (Foto: Geir Hansen, Moss Avis)

Moss kommune har satt i gang et milliardprosjekt basert på en 25 år gammel utredning. Befolkningen er opprørt over at kommunen skal bruke 9.25 milliarder på 10.2 km jernbane, men bystyret nekter å se på andre alternativer.

I 1993 lagde Bane NOR en utredning for ny jernbane i Moss der de konkluderte med at en stasjonsplassering på Myra ville være bedre enn en stasjonsplassering ved Moss havn. Likevel vedtok flertallet i bystyret  å gå for en stasjonsplassering ved Moss havn.

Lokalt opprør

Etter første utredning i 1993 var kostnaden på prosjektet estimert til 670 millioner kroner samtidig som man måtte rive 28 hus. Nå er kostnaden estimert til minst 9.5 milliarder i mens 87 hus må vekk-  minst 200 boliger. En kilometerpris på 900 millioner kroner gjør dette til en av Europas dyreste strekninger.

– De har ikke gjort noen nye utredninger for å finne ut om det finnes bedre utbyggingsmuligheter nå i dag, men til og med den gamle utredningen konkluderer med at den beste stasjonsplasseringen ikke er ved Moss havn, sier Jonathan Parker fra Bedre Byutvikling Moss.

Han leder Facebook-gruppen Bedre Byutvikling Moss, og synes prosessen rundt utbyggingen har vært kritikkverdig. 

– Vi oppdaga hvor ille dette faktisk var så sent som i februar i fjor. Kommunen og Bane NOR har brukt en masse skitne knep for å unngå at folk skal forstå omfanget og skadevirkningene av dette, og innbyggerne har blitt fratatt rettighetene sine til å si ifra. For eksempel har jeg personlig en bolig som er nabo til den store nedgravingen som kommer midt i sentrum. Tross dette har jeg ikke fått være med på høresuttalelsen eller klagerunden.

Jonathan Parker er en av de som har gått i bresjen for å få bystyret til å utrede et annet alternativ - et alternativ store deler av Moss mener er bedre. Likevel nekter bystyret å utrede på nytt. 

Spleiselag for egen utredning

Når det ble klart at bystyret ikke ville gi seg tok Bedre Byutvikling Moss og innbyggere saken i egne hender. De samlet inn 200 000 kroner på donasjoner og fikk selskapet Norsk Bane til å gjøre en alternativ utredning. Utredningen ble ferdig i oktober 2017, og i den heter det at:

“Norsk Bane AS mener å kunne presentere et forslag for Moss og Rygge som vil være langt mer skånsomt enn planen til Bane NOR, ha bedre jernbaneteknisk funksjonalitet ved en minst like god stasjonslokalisering, og koste betydelig mindre. Anleggskostnaden for den 9,2 km lange strekninga er beregnet til 5,6 mrd. kr, ca. 3,5 mrd. kr mindre enn for planforslaget til Bane NOR. Samtidig vil planforslaget til Norsk Bane AS også åpne for langt enklere og rimeligere løsninger for ny riksveg 19.

Utredninga er gjennomført på et høyt detaljnivå, og bygger på ei stegvis tilnærming til mulige løsninger ut fra en spesifikasjon av krava til prosjektet.”

 

– Spaden er satt i jorda


Ordfører i Moss Hanne Tollerud(AP) FOTO: Arbeiderpartiet Moss

I Moss er det et flertall bestående av Høyre og Arbeiderpartiet som ikke vil ha en ny utredning. Ordfører i Moss Hanne Tollerud (AP) begrunner dette med at byggingen er for godt i gang til å snu og at utredningen fra Norsk Bane ikke er detaljert nok.

– For det første er vi kommet såpass langt i prosessen at vi allerede har begynt å jobbe. Spaden er altså satt i jorda. Den utredningen som ligger fra Norsk Bane er i tillegg en utredning som på ingen måte kan sammenliknes med den utredningen som ligger fra Bane NOR og den løsningen vi har nå. Det er derfor vanskelig å kunne bevise at  man sparer penger på et annet alternativ, sier Tollerud.

Når Bymagasinet tar kontakt med Jørg Westermann fra Norsk Bane for å spørre om de er enig i det Hanne Tollerud mener om utredningen deres, sier han:

– Vi har ingen ambisjoner om å kunne levere et  like nøyaktig kostnadsestimat, det er ikke mulig, men vi leverer et innspill som viser at det finnes muligheter. Hovedpoenget og grunnen til at folk har reagert i denne saken er at noen har kommet og tegnet en jernbanetrase uten at alle alternativer er undersøkt.