Enkle tiltak kan ha reddet 30 menneskeliv

Publisert:8. februar 2018Oppdatert:9. februar 2018, 16:14
Foto: Haukeland Universitetssjukehus, akuttposten

Haukeland universitetssjukehus har tatt grep om behandlingen av pasienter med sepsis. Resultatet er en nedgang i dødsfall på nesten 30 prosent fra i fjor.

Kamp mot klokka

Sepsis er en svært vanlig  årsak, enten direkte eller medvirkende, til mange dødsfall på norske sykehus. Dødeligheten øker ytterligere for hver time som går før pasienten får startet behandling og det er derfor viktig å fange opp de som har sepsis umiddelbart.

–   Det viktigste er å få satt i gang behandlingen før det blir svikt i viktige organer, sier avdelingsdirektør Lars Birger Nesje ved medisinsk avdeling på Haukeland.

Haukeland er et av mange sykehus som tidligere har fått refs for å være trege med behandling av sepsis, og var i 2016 offer for en knusende rapport som viste at bare 12,5 % av sepsis-pasienter med organdysfunksjon fikk behandling innen 1 time. Etter dette tok sykehuset grep. 

–   Helsetilsynets tilsynsrapport fra 2016 bygger på undersøkelser som ble gjort  før vi startet noe som heter mottaksklinikken, der vi har omorganisert hele mottaket av pasienter og starta en egen klinikk som organiserer og gir en tidlig vurdering av pasientene.  Vi har rett og slett fått et større apparat for å kunne vurdere hastegraden til pasientene, forklarer Nesje.

Klar forbedring

Og tiltakene som har blitt gjort på Haukeland har ikke hatt en beskjeden innvirkning- resultater fra november 2017 viser at hele 87,5% av sepsis-pasienter med organdysfunksjon nå får hjelp innen 1 time.  Sammenlignet registrerte sepsis-relaterte dødsfall i 2016 med 2017, viser det seg at det i 2016 ble registrert 107, mens det i 2017 ble registrert 77 dødsfall.


Lars Birger Nesje, avdelingsdirektør medisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus

Selv om Lars Birger Nesje er forsiktig med å konkludere, er han fornøyd med statistikken

-Det er i alle fall hyggelig å høre at færre dør av det her. Vi vet jo at risikoen for å dø øker jo lengre tid det tar før pasienten får antibiotika-behandling, sånn sett kan det være en sammenheng at færre har dødd av sepsis etter vi skjerpet rutinene på det. Likevel er tallene såpass ferske at man skal være forsiktig med å trekke det som en suveren konklusjon.