– De har blod på hendene, så enkelt er det

Publisert:9. februar 2018Oppdatert:12. februar 2018, 16:51
Foto: Statens Vegvesen/Kjell Wold

50 omkomne, 868 skadde og 338 ras siden veien ble åpnet (SVV). Den voldsomme statistikken tilhører den omlag 90 kilometer lange E16-strekningen mellom Bergen og Voss - en strekning Stig Thore Anthun og hundrevis av andre yrkessjåfører må benytte seg av daglig. Sammen med Lastebileierforbundet har de nå fått nok.

Utfordrende arbeidsforhold

Helt siden åpningen av strekningen i 1992, har det vært stor skepsis rundt sikkerheten på Europavei 16 mellom Bergen og Voss. Strekningen er den mest ulykkesbelastede i Norge og tar imot mesteparten av trafikken som kommer fra hovedstaden og Østlandet. Tross dette er den bare på to felt.

Rådgiver ved Norges Lastebileierforbund, Knut Gravråk, mener sikkerheten er alt for dårlig:


Knut Gravråk, rådgiver ved Norges Lastebileierforbund (NLF)

–  Hvis man ser på ulykkesstatistikken på strekningen så er det åpenbart at det ikke er god nok sikkerhet. Du må huske at veien er arbeidsplassen til sjåførene som daglig passerer her, så vi mener bestemt at hvis den strekningen var en fabrikk eller en annen arbeidsplass, så ville den blitt stengt.

– Noen må stå til ansvar

E16 er den tofeltsveien hvor det passerer flest tunge kjøretøy i døgnet. Stig Thore Anthun er én av mange som daglig kjører lastebil her, og har over lenger tid deltatt på aksjoner for å fremskynde en utbygging. I likhet med Knut Gravråk er han oppgitt og savner politikere som tar ansvar.

– Noen må stå til ansvar for at infrastrukturen er såpass dårlig, og det ansvaret ligger hos nasjonale politikere. Vi er drittlei av at vi har et politisk miljø der et flertall sitter i Oslo-gryta og gir faen. Det er det som er realiteten.

Frustrasjonen bunner i at politikere lenge har lovet en opprustning av E16. Planen var å starte utbygging i 2021, men denne ble i fjor utsatt - igjen. Nå vil det ta minst 17 år før en ny vei er på plass, og om de neste 17 årene går som de siste 17 årene, vil det oppstå 30 nye dødsulykker.

– De har blod på hendene, så enkelt er det, sier Stig Thore Anthun.


Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (FrP). Foto: Olav Heggø

E16 skal prioriteres

Tross utsettelser mener statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, at E16 er en prioritert strekning for departementet. I en e-post til ByMag skriver han:

E16 mellom Bergen og Voss er en prioritert strekning for oss, og det fremkommer også av prioriteringene i Nasjonal transportplan, som ble vedtatt i Stortinget før sommeren 2017. Statsråden har selv besøkt og reist strekningen flere ganger, og vi har vært tydelige på at dette prosjektet skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre.