Åpnet ny sengepost for psykosebehandling

Publisert:9. februar 2018Oppdatert:22. februar 2018, 10:40
Foto: Haukeland Universitetssykehus

I forrige uke åpnet Sandviken Sykehus en ny seksjon under Avdeling for spesialisert psykosebehandling. Seksjon KRS (Kompleks Rehabilitering Sandviken) er en lukket avdeling, som tilbyr behandling til pasienter med kompliserte psykoselidelser. Det er en pasientgruppe som tidligere har falt mellom to stoler.

Den nyåpnede seksjonen består av ni sengeplasser. Syv av disse er tiltenkt psykosepasienter med kompliserende tilstander, som for eksempel personlighetsforstyrrelser eller rusavhengighet. De resterende to plassene er for pasienter som lider av psykose i tilegg til psykisk utviklingshemming eller -forstyrring.

Målet med behandlingen er å forberede pasientene til å kunne flytte i en bolig, og mestre dagliglivets aktiviteter og utfordringer i samarbeid med de kommunale tjenestene. Det skriver Helse-Bergen på sine hjemmesider

En stor forbedring av tilbudet

Det er første gang en slik behandling tilbys i Bergen. Avdelingsleder for Spesialisert psykosebehandling, Rune A. Kroken forteller at den nyåpnede seksjonen utgjør en stor forbedring i tilbudet til to pasientgrupper som ikke har vært satset på i like stor grad tidligere. 

I utgangspunktet er rehabilitering av psykosepasienter underlagt de distriktspsykriatiske sentrene, men for pasienter med denne typen kompliserende tilleggsproblemer er det av særlig verdi at KRS er en lukket avdeling

– Noen pasienter krever lukkete seksjoner. De kan ha høy grad av farlighet, et omfattende rusmisbruk eller andre kompliserende faktorer, som gjør det vanskelig å få til en god rehabilitering i åpne seksjoner. Derfor er vi veldig glad for at en omorganisering nå tillater oss å lage en lukket enhet på Sandviken, sier Kroken

Hvem skal jobbe på seksjonen?

– Seksjon KRS er en døgnavdeling, som vil være bemannet av miljøpersonell, i form av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. I tillegg er det ansatt to psykologspesialister, én psykriater, og én lege i spesialisering ved seksjonen. 

Hvorfor skjer det nå?

– Klinikken har måtte omorganisere som en følge av strengere økonomiske rammer. Det er føringer fra Helsedepartementet om å bygge ned de psykiatriske sykehusene, og overføre mer av ansvaret over på de distriktpsykiatriske sentrene. Et resultat av nedskjæringene er at vi har fått frigjort plass, hvor vi bygget opp denne seksjonen, som vi mener at vi har manglet, forteller Kroken.

Ønsker tilbudet velkommen

Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Lars Lien er positiv til åpningen av den nye seksjonen.

– Nasjonal kompetansetjeneste ROP ønsker velkommen alle tilbud som kan bidra til bedre behandling for pasienter med kompliserte problemer innenfor psykiatri og rus. Denne pasientgruppen blir ofte kasteballer i systemet, og det hender dessverre at man i psykiatrien ikke har tilstrekkelige kunnskaper - og noen ganger ei heller vilje - til å gi integrert behandling til de som også sliter med rusproblematikk. Vi håper at ROP-gruppen kan få god hjelp i nyopprettede avdelinger som denne, hvor man forhåpentligvis også har god tverrfaglig kompetanse, sier Lien.