200 familier mister levebrødet

Publisert:22. februar 2018Oppdatert:22. februar 2018, 12:01
Foto: Pelsdyrbonde.no

Regjeringen går inn for å avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Dyrevernorganisasjonen NOAH jubler, mens pelsdyrnæringen er i sjokk.

Reagerte med sjokk
I den nye regjeringsplattformen kommer det frem at regjeringen ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Dette viker fra avgjørelsen som fikk flertall i Stortinget året før. Da ble det vedtatt at det skulle være en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, og næringen ble tildelt strengere regler. Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag sier at næringen reagerte med “sjokk” da kontrabeskjeden ble gitt.

– Det går ikke mer enn et år før Venstre forhandler, og Høyre og Frp “hviler bort” 200 familier som har dette som inntekt og levebrød.


Foto: Bente Isefjær / NOAH

NOAHs lange kamp
I 28 år har NOAH kjempet for å avvikle pelsdyrnæringen.

– Det burde selvfølgelig tatt kortere tid, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

For henne er det ingen tvil om at pelsdyrnæringen svekker dyrevelferden.

– Det er jo rev og mink i trange bur. Hvis man tenker seg at katter og hunder skal sitte i et bur hele sitt liv, så tror jeg de fleste forstår at dette ikke er et verdig liv, sier Martinsen.

Folkeengasjement
Årlig har det blant annet blitt arrangert fakkeltog mot pels over hele landet. I 2017 var det rekordmange som deltok, og totalt var det 8900 deltagere.

– Det er viktig å ta med seg at folkeengasjement for dyrene faktisk nytter. Vi er veldig stolte over at vi har klart å vise frem dette sterke engasjementet, sier Martinsen.

Nødt til å legge ned
Gunnar Dolve er pelsbonde i Hordaland. Han driver en gård


Foto: Gunnar Dolve

med 300 revetisper og produserer 12-1300 skinn i året. Dersom avviklingen av pelsdyrnæringen blir en realitet blir han nødt til å legge ned virksomheten. Han er også kritisk til NOAHs argumentasjon.

 – De sier at det er ville dyr vi har i bur. Det er ikke sant. De er blitt avlet, så det er en stor forskjell, sier pelsbonden.

Mange familier vil miste levebrødet som konsekvens av avviklingen, men selv er han ikke bekymret for familiens økonomi, ettersom pelsfarmen ikke er hans eneste inntekt.

Hva skal skje med familiene?

Lederen i NOAH mener det er en naturlig del av et moderne samfunn at folk mister jobben som følge av utvikling. I tillegg sier hun at pelsdyrbøndene står i en positiv særstilling i forhold til andre sammenlignbare omstillinger.

– Man har jo omstillingsprosesser i enkeltbedrifter som gjør at flere arbeidsplasser enn de med 200 mennesker må finne seg noe å gjøre på egenhånd. I dette tilfellet er de lovet omstillingsmidler, hjelp til omstilling, og ikke minst økonomisk støtte, sier lederen.

Kampen er ikke over
Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag presiserer at kampen ikke er over.

– Saken er ikke lagt frem for Stortinget, så vi jobber på spreng for å redde disse familiegårdene.

Pelsbonden Gunnar Dolve håper også at saken ikke kommer frem til Stortinget.
– Jeg håper de politiske partiene tenker seg litt om, og innser at det var feil å ta med dette i regjeringserklæringen, sier han.