Vant i simulert rettssak

Publisert:29. november 2017Oppdatert:29. november 2017, 20:59
Oljeutvinning i Arktis - Ja eller nei?

Den 27. oktober inviterte Concerned Students Bergen og FN Sambandet alle interesserte til å opptre som dommer i en simulert rettssak om klimasøkssmålet mot staten.

Begivenheten fant sted under internasjonal uke i Bergen, og formålet med den simulerte rettssaken var å spre kunnskap og å gjøre rettssakens innhold mer tilgjengelig for ungdom, studenter og andre interesserte. På invitasjonen ble søksmålets innhold summert opp i korte og enkelt forklarte trekk.

SØKSMÅLET

Først presenteres og forklares loven som søksmålet er basert på. «Rettsaken gjelder grunnlovens §112 som slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Videre ble søksmålets bakgrunn presentert. «Klimasøksmålet omhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.» 

RESULTAT

Spørsmålet blir da om grunnloven tillater at domstolen kan tilsidesette et politisk vedtak fordi det ikke sikrer plikten til å ta hensyn til miljøet godt nok.

I tillegg til dette blir det reist spørsmål pm hvorvidt staten har gjort grundige nok undersøkelser om konsekvensene av oljeutvinning i Arktis.

De som var tilstede under den simulerte rettssaken fikk da det konkrete spørsmålet: 

Gir Grunnlovens paragraf 112 borgerne rettigheter de kan påberope seg direkte for domstolen?

Av de 52 som stemte svarte 36 ja og 16 nei. Det vil si at «saksøkerne» vant i denne simulerte runden. Den faktiske rettssaken er gjennomført i Oslo Tingrett, og dom ventes i januar.