– Turisme vil ødelegge for Parisavtalen

Publisert:19. november 2017Oppdatert:24. november 2017, 23:47
UMULIG. Fortsetter økningen i flyreiser i samme tempo som nå, vil målene for Parisavtalen bli uoppnåelig, mener Paul Peeters. FOTO: ANDREAS LIND/AVINOR.

Selv ikke 200 prosent skatt på billetter vil ha betydelig effekt, skal man tro en fersk doktoravhandling fra Nederland.

I sin kronikk på , uttrykker Carlo Aall bekymring for turismens påvirkning på miljøet.

Han er professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet og forsker i Vestlandsforskning.

Aall refererer til tall fra en  av Paul Peeters ved Breda-Universitetet i Nederland. 

SPÅR NI GANGER MER FLYGING
– Økningen av CO2-utslipp fra turistsektoren vil gjøre det umulig å holde den globale temperaturstigningen under grensen på to grader celsius som ble satt i Paris i 2015, står det i avhandlingen. 

Ifølge Peeters forskning er grunnen økt bruk av lufttransport i forbindelse med turisme og forretningsreiser. Han spår at bruken vil være ni ganger så stor i år 2100 som den var i 2015. 

– I 2005 var halvparten av reiselivets samlede globale klimagassutslipp fra flyreiser, skriver Carlo Aall i sin artikkel.

Ifølge tallene fra avhandlingen vil utslippet øke til 76% innen 2100. 

UBETYDELIG EFFEKT
I dag er det den internasjonale luftfartsorganisajonen (ICAO) som har ansvaret for å redusere utslippene av klimagasser fra internasjonal luftfart, skriver Aall. 

For å demonstrere hvor ubetydelig effekt dagens tiltak vil ha, har Peeters laget en oversikt med eksempler på mulige reguleringer ICAO kan innføre. Selv ikke tiltak som dette ville redusert utslippene av klimagasser i samsvar med Paris-målet, ifølge ham:

- 200 prosent skatt på billetter.

- Avgift på tusen amerikanske dollar per tonn CO2-utslipp.

- Maksimal bruk av teknologi.

- 90 prosent subsidie av fornybare biodrivstoff.

- 200 milliarder dollar per år internasjonale investeringer i høyhastighetstog.

NASJONALE MYNDIGHETER TA ANSVAR
Nederlenderen slår fast at det må offentlige reguleringer til for at luftfartsindustrien skal klare å nå målene satt i Parisavtalen. Det mener han nasjonale myndigheter må ta ansvar for, ettersom dette er noe ICAO ikke ønsker.

Innledningsvis i avhandlingen setter han følgende problemstilling - hvordan kan turisme bli klimatisk bærekraftig?

Peeters forskning viser til at den eneste løsningen vil være å stanse økningen i flyreiser. En slik reduksjon mener han kan skje ved at det innføres internasjonale avtaler om å begrense antall fly på flyplasser og lengde på flyreiser.