Sabrin kunne ikke snakke med noen

Publisert:30. november 2017Oppdatert:1. desember 2017, 08:48
Sabrin viser frem hvor hun kommer fra. De 15 elevene i innføringsklassen kommer fra 8 ulike nasjoner.

Ikke en tolk i hele Bergen behersket den arabiske dialekten hennes.

– Prøv å skrive ordet «ser», sier Nina Dyregrov.

Hun er lærer.

Tolv år gamle Sabrin forsøker å formulere ordet ved hjelp av et titalls bokstaver på den interaktive tavlen.

Etter å ha stavet «sor» ser hun forventningsfullt bort på Nina.

– Nesten, svarer læreren, og oppfordrer Sabrin til å bytte den midterste bokstaven.

Sammen med 14 andre barn går Sabrin i innføringsklassen på Møhlenpris barneskole.

Der begynte hun sammen med sin bror, Martin, i sommer.

– Vi hadde noen utfordringer da de to begynte, sier Sara Brovig Østby.

Brukte bare bilder

Hun er den andre av to lærere i klassen.

Da Sabrin og Martin begynte på skolen var det ingen som snakket språket deres. De to kommer fra et område i Sudan hvor de snakker en dialekt av arabisk som ingen i Bergen behersker.

– Til å begynne med brukte vi bare bilder, forteller Østby.

Etter hvert kunne lærerne bruke stadig flere ord. Når Bymag er på besøk kan de gi elevene beskjeder på norsk. Bymags journalist har derimot vanskeligere for å gjøre seg forstått.

– De har nok lært seg å kjenne kroppsspråket vårt. Det er lett å glemme at det ikke alltid er ordene som er det viktigste vi kommuniserer.

Store nivåforskjeller

I klassen er det flere som er analfabeter når de begynner.

– Enkelte kommer fra familier med høyt utdannede foreldre. Andre kommer som flyktninger fra krig og har aldri forholdt seg til skole, sier Østby.

Når elevene begynner vet lærerne svært lite om bakgrunnen deres. Lærerne treffer foreldrene deres etter senest tre uker, men de snakker i flere tilfeller språk som er vanskelige å forstå.

– Utfordringen til en del er at de aldri har hatt skolegang før. Da er det vanskelig å forstå hva som forventes av dem.

I timene hvor Bymag er med, bytter klassen på å undervise samlet, og i grupper. Elevene kan i utgangspunktet være i alt fra 1. til 7. klassealder, og nivået er ekstremt ulikt. Likevel har lærerne lite rom til å dele etter nivå.

– Vi forsøker å følge opp elevene så godt vi kan på deres nivå. Vi deler gjerne opp i mindre grupper underveis i en time for å gi mer tilpasset opplæring.

Sabrin, som kom til Norge for under et halvt år siden ble lært opp ved hjelp av bilder, er allerede en del med i den gruppen som får de vanskeligste oppgavene.

– Får klemmer på gaten

Etter en stund i innføringsklassen er målet at elevene skal gå over til de vanlige klassene på sine trinn.

Når elevene er klare, får de gradvis begynne med trinnundervisning.

– Målet er at elevene skal være klare til å gå over i ordinære klasser etter ett år, sier Østby.

Mange klarer det, selv om det er en stor overgang. Den største overgangen opplever læreren at kommer når elevene skal videre fra Møhlenpris skole. Da blir omgivelsene plutselig ukjente, og savnet etter den gamle og trygge melder seg fort.

– Jeg har truffet gamle elever godt opp i ungdomsårene som kommer løpende og gir meg en klem når de ser meg på gaten, forteller Østby og smiler.