Kunstig intelligens kan redde tusenvis av kvinner

Publisert:6. november 2017Oppdatert:6. november 2017, 14:04
KAN REDDE LIV: Mammografi har vært ledende innen oppdagelsen og diagnostisering av brystkreft, men gir ofte falske positive utslag. Et forskerteam i Massachusetts, USA, har utviklet en kunstig intelligens som forhåpentlig skal hjelpe leger med å gi korrekt diagnose. FOTO: Scanpix.

Amerikanske forskere har utviklet en AI-modell som skal kunne forutse om mistenkelig vev kommer til å utvikle seg til brystkreft.

Forskere ved Massachusetts Insitute of Technology (MIT), Massachusetts General Hospital (MGH) og Harvard Medical School har gått sammen for å utvikle en AI (artificial intelligence)-modell som skal lære seg å forutse om en prøve av brystvev kan være tegn på brystkreft.

Et mammogram er den beste måten å sjekke om en pasient har brystkreft, men kan ofte gi “false positives” og gi utslag på brystkreft selv når pasienten er frisk. Ofte er lesjoner (abnormalt vev som har blitt skadet av sykdom eller traume) grunnen til falske positive resultater under mammogrammer og biopsier. Lesjonene må da fjernes ved en operasjon som kan være både smertefull og etterlate stygge arr på pasientens bryst. Disse lesjonene er godartet 90 % av tiden.

AI-modellen til teamet fra Massachusetts er basert på maskinlæring - en gren av kunstig intelligens som gjør datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle arbeid basert på empiriske data. Modellen skal forutse om en lesjon funnet under en biopsi (å fjerne vevsmateriale fra et organ for å undersøke det) kommer til å utvikle seg til brystkreft eller ikke gjennom tidligere erfaring den selv har opplevd. 

Under en test av 335 høyrisiko-lesjoner, hadde modellen rett i 97 % av sine diagnoser av lesjoner som godartede. Det reduserte tallet av unødvendige operasjoner med 30 %.


REDUSERER FEILDIAGNOSERING: Forskere ved MIT håper at den kunstige intelligens-modellen skal redusere antallet feildiagnoseringer og spare tusenvis av kvinner for smertefulle og dyre operasjoner. FOTO: REUTERS/Eric Gaillard

SKAL FORHINDRE OVERBEHANDLING
Regina Barzilay er professor i elektroteknikk og datavitenskap ved MIT, og har selv overvunnet brystkreft.

– Siden diagnostiseringsverktøy er så unøyaktige, er det en forståelig tendens blant leger til å overdrive tester for brystkreft. Når det er så mye usikkerhet i data, er maskinlæring nettopp det verktøyet vi trenger for å forbedre gjenkjenning [av brystkreft, red.anm] og forhindre overbehandling, sa Barzilay til .

Modellen har så langt trent på gjenkjenning av brystkreftfare på over 600 eksisterende høyrisiko-lesjoner. Den leter etter mønster blant mange ulike faktorer, deriblant familiehistorie, tidligere biopsier, og hvor pasienten hører til i demografien.

– Så vidt vi vet, er dette den første studien som bruker maskinlæring for å skille høyrisiko-lesjoner som trenger operasjon, fra dem som ikke trenger det, sier Constance Lehman, professor ved Hardvard Medical School og leder for mammografiavdelingen ved MGHs departement for radiologi. 

– Vi tror at dette kan hjelpe kvinner til å ta mer informerte avgjørelser når det kommer til deres behandling, og at vi kan gi flere spesifiserte tilnærminger til helse generelt.

ØKNING AV BRYSTKREFT DE SISTE 50 ÅRENE
Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, i følge . I 2015 fikk nesten 3500 kvinner diagnosen. Det betyr en nesten dobling de siste 50 årene.

Det finnes ingen entydig årsak til den stadige økningen av brystkreftforekomster i Norge, men noe kan tilskrives Mammografiprogrammet, som er en organisert screening som tilbys norske kvinner mellom 50 og 69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette øker høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes.

Mye tyder også på at livsstil kan øke faren for brystkreft, og en del tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet. 

Rundt 5 % av tilfellene av brystkreft skyldes antakelig arv.

Årlig rammes også 10-20 menn av brystkreft. Det har ikke vært noen økning av brystkreftdiagnoser blant menn de siste 50 årene.