Fjernstyring skal gjøre norsk olje grønnere

Publisert:11. november 2017Oppdatert:13. november 2017, 17:26
ÅPNINGSFEST: Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) og kontrollromoperatør Joakim Tesdal var begge til stede under den store åpningen av det fjernstyrte Valemonfeltet. ALLE FOTO: Vilde Midtbø Ulsten

– Det er umulig å redusere karbonavtrykket uten at vi utvikler ny teknologi.

Det sier Konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund.

Siden 2008 har selskapet redusert karbonavtrykket med 1,2 millioner tonn. Innen 2030 er målet å redusere det med ytterligere to millioner tonn. 

Fra årsskiftet vil Valemon-plattformen gå fra å være en helt vanlig oljeplattform til å bli fjernstyrt. All drift og produksjon vil da foregå fra land, nærmere bestemt fra et kontrollrom på Sandsli i Bergen.

En gruppe på 15 personer vil reise ut til plattformen for å jobbe med vedlikehold i to uker. De fire neste vil den stå ubemannet. 

Se bildene fra den offisielle åpningen videre i saken. 


Nylund forteller til Bymagasinet at det er utformingen av installasjonen som gjør at fjernstyringen vil føre til lavere karbonavtrykk. Slik ønsker de å satse på en mer bærekraftig energiproduksjon.

– Dette gjør at man kan bruke kapasitet man allerede har fra andre plattformer, forklarer han. 


Produksjonsdirektør Nina Birgitte Koch ønsket velkommen til det nye kontrollrommet, hvor Valemon skal styres. Herfra kan de stenge ned hele plattformen ved å trykke på én knapp.

– Vi er veldig stolt av å kunne vise frem dette i dag. Dette har vi jobbet med lenge, sier Koch.Inne i selve kontrollrommet er det også en 3D-skjerm som viser en oversikt over alt som foregår på Valemon. Her kan de «zoome» inn og identifisere eventuelle problemer i driften. 


Joakim Tesdal (22) skal styre alt fra kontrollrommet på Sandsli i Bergen. Han er en av 14 operatører som skal bemanne Valemonfeltet fra Sandsli. Arbeidstiden fordeles på syv skift.

– Det er jo mye ansvar. Hvis det skjer noe som gjør at systemet ikke fungerer, har vi en naboplattform der det er personell som er opplært til å rykke ut med helikopter, forklarer han.


Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP)  berømmet Tesdal for å stå frem som et eksempel på nytenkende og ung arbeidskraft. 

– Det er slike historier som må ut for å vise at denne bransjen tenker langsiktig, sier han.

Søviknes forteller at nyskapning er spesielt viktig fordi det i disse dager pågår en diskusjon om Statoil sitt omdømme og hvordan næringen skal utvikle seg. 

– Vi er opptatt av én ting - det er å få opp ressursene på en mest mulig samfunnsøkonomisk måte. Det er de norske folks verdier vi forvalter, slår han fast. 


Under pressekonferansen fortalte Arne Sigve Nylund om den lange veien til realiseringen av Valemon. 

– Det er ikke så veldig lenge siden at mange i bransjen syns dette var en form for science fiction.