1 av 4 tenkte på innvandring da de stemte

Publisert:13. november 2017Oppdatert:13. november 2017, 13:56

Ved årets stortingsvalg var innvandring den viktigste saken for velgerne. Mer enn hver fjerde velger hadde saken i tankene da de stemte.

Det mest påfallende trekket ved velgernes dagsorden i 2017 er ifølge  hvor dominerende innvandringssaken ser ut til å være i velgernes bevissthet.

For hele 28 prosent av velgerne var denne saken viktig da vedkommende stemte. Det er mer enn en dobling fra stortingsvalget for fire år siden da 12 prosent oppga det samme. Og tilbake i 2001 sa bare 4 prosent at innvandring var viktig da de stemte.

Innvandring var mest dominerende for Fremskrittspartiets (Frp) velgere, der 70 prosent oppga at de tenkte på denne saken da de stemte. Men saken var også viktig for velgere fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), Høyre og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Artikkelen er basert på  fra Johannes Bergh og Rune Karlsen fra Institutt for samfunnsforskning.